Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

futureplans

2021-01-28

2020, ett år att glömma…eller inte!

2020 var ett turbulent år fullt av överraskningar: pandemi, nedstängningar, stödpaket, nytt rekord vad gäller vaccinframtagning och det mest kontroversiella amerikanska presidentvalet i modern tid. Men under ett år fullt av störningar kan det hävdas att den trevligaste överraskningen var vidden av återhämtningen på de globala marknaderna. Vem kunde ha förutspått detta i mars när marknaderna störtdök!  De investerare som fortsatte att fokusera på sin investeringshorisont och behöll sin investeringsdisciplin har blivit ordentligt belönade.

Nedan är de viktigaste punkterna för Ancorias fonder under årets sista kvartal.

 

Global Tillväxt

Vår bäst presterande fond för året. Den registrerade en utveckling på 21,9% i SEK för 2020. Fonden strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i sektorer med hög tillväxtpotential. Sådana sektorer omfattar, men är inte begränsade till, teknik, förnybar energi, vatten, infrastruktur och bioteknik. Fonden gynnades av dessa sektorers överprestation under ett år då pandemin orsakade stor oreda i de mer traditionella sektorerna av ekonomin.

 

Ancoria Asia Consumer Fund

Fonden avslutade året med en starkt positiv utveckling på 18% i SEK. Fonden strävar efter att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktiefonder i det utvecklade och framväxande Asien, exklusive den japanska ekonomin, i sektorerna sällanköpsvaror, dagligvaror och telekommunikation. Fonden kan också investera i företag som är etablerade i eller har sina säten i länder utanför Asien, men som bedriver sin affärsverksamhet huvudsakligen i Asien. Fonden gynnades av att Kina och andra asiatiska länder kom ur pandemin snabbt samt av den genomgående höga tillväxten i dessa ekonomier.

 

Ancoria 5-års SEK Autocall 6.75% Fond – Förtidsinlöst

Den 30 november 2020 förtidsinlöstes Ancoria 5-års SEK Autocall 6.75% Fond, ett år efter startdatumet och gav en nettoavkastning på 6.25% till de investerade kunderna. Den strukturerade fonden förtidsinlöstes eftersom OMX Stockholm 30 Index stängde på 1 917,542 på observationsdatumet, långt över startnivån på 1 730,254.

 

Ancoria 5-års SEK Autocall 5.25% Fond - Lanserad

Denna strukturerade fond lanserades i december för att ersätta Ancoria 5-års SEK Autocall 6,75% Fond, som förtidsinlöstes i november. Fonden strävar efter att ge försäkringstagare möjligheten att få en attraktiv bruttoavkastning på 5,25% per år och har en årlig förtida inlösenfunktion. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdats och garanteras av fem olika, högt rankade, finansinstitut.