Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
image (002)

2024-02-01

2023: Ett starkt år för globala aktiemarknader

Efter ett av de värsta åren på marknaderna sedan 2008, steg globala aktier 2023 och skakade av sig Wall Streets negativa spådomar vid årets början, vilket gav hög avkastning till investerare.  Marknadssentimentet stöddes av fallande inflation, särskilt i energipriserna, ett rally i AI-aktier och de förväntade räntesänkningarna från centralbankerna.

Låt oss blicka tillbaka på några av årets bäst presterande fonder, då majoriteten av Ancorias fonder slutade 2023 positivt.

USA

Ancorias fond USA var den bäst presterande fonden 2023, med en avkastning på 29,91 % i USD (23,84 % i SEK). Amerikanska aktier lyckades överträffa andra utvecklade marknader eftersom en uppgång i AI-teknologi i början av året utlöste ett rally i teknologiaktier. Den avsvalnande inflationstakten stärkte investerarnas positiva sentiment ytterligare, eftersom Federal Reserve förväntas börja sänka räntorna snart. Den amerikanska ekonomin klarade sig mycket bättre än väntat, trots stigande räntor under hela året, låga arbetslöshetsnivåer, förbättrat konsumentförtroende och stark BNP-tillväxt.

Ancoria/Carnegie Sverige

Ancoria/Carnegie Sverige gav 17,36 % i SEK under 2023. Medan oron kring effekterna av högre räntor och landets fastighetskris fortsätter att hänga kvar över ekonomin, fick svenska aktier stöd från ett positivt globalt sentiment. Dessutom har den svenska kronans svaghet hjälpt stora företag som redovisar sina intäkter i utländsk valuta. Den fallande inflationen har också väckt förhoppningar om att centralbankens åtstramningskampanj, som har påverkat konsumentsentimentet, har kommit till ända.

Ancoria/Carnegie Småbolagsfond

Det var ett volatilt år för småbolagsaktier, men till slut lyckades fonden hålla fast vid vinst efter ett rally i november och december. Fonden gav 15,97 % i SEK efter att det globala sentimentet blev positivt till följd av Federal Reserves duvaktiga svängning i november. I skenet av det positiva marknadssentimentet förbättrades riskaptiten hos investerare till förmån för småbolagsaktier.

Europafond

Europeiska aktier steg när området lyckades undvika en energikris, som kastade en skugga över regionen i början av året. Fonden genererade 15,12 % i EUR, då det positiva marknadssentimentet uppvägde den svaga kinesiska återhämtningen. Medan ECB har upprätthållit en mer hökaktig hållning mot inflationen jämfört med Fed, prissätter marknaden att ECB kommer att behöva börja sänka räntorna förr snarare än senare eftersom tillväxten i euroområdet har stagnerat under större delen av året. Lägre inflationstakt stödjer denna teori ytterligare.

Strukturerade fonder

Då de flesta stora index levererade tvåsiffriga vinster 2023, blev många av Ancorias strukturerade fonder förtidsinlösta och utbetalade 100 % av de initiala investeringarna plus kuponger till investerarna. Nedan är de strukturerade fonderna som förtidsinlöstes under fjärde kvartalet:

Ancoria 3-Års SEK Autocall 6 % Fond: Fonden förtidsinlöstes den 18 december 2023, två år efter startdatumet, eftersom båda de underliggande indexen stängde över startnivåerna. OMX Stockholm 30 Index stängde på 2 374,17, det vill säga 2,7 % över startnivån, medan S&P 500 Index stängde på 4 740,56, dvs. 1,5 % över startnivån. Investerarna fick tillbaka sitt initiala kapital plus en bruttokupong på 12 %.

Ancoria 3-Års SEK Autocall 10,25 % Fond: Fonden förtidsinlöstes den 25 oktober 2023, ett år efter att den lanserades. Den 25 oktober 2023 stängde OMX Stockholm 30 Index på 2 073,840, 5,5 % över startnivån och investerarna fick tillbaka sitt initiala kapital plus en bruttokupong på 10,25 % för året de var investerade.

Ancoria 2-Års EUR Autocall 3,25 % Garanterad Kupong: Fonden förtidsinlöstes den 10 oktober 2023, ett år efter att den lanserades. S&P 500 Index stängde över startnivån och investerarna fick tillbaka sitt initiala kapital plus den garanterade nettokupongen på 3,25 % för året de var investerade.Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.