Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
shutterstock_203577481

2023-07-25

Ett starkt första halvår för de globala marknaderna

Ett starkt första halvår för de globala marknaderna

Det var ett starkt första halvår för de globala marknaderna trots stigande räntor och bankoro. Följaktligen har Ancoria-fonderna presterat exceptionellt väl.  Nedan är andra kvartalets höjdpunkter:

 

USA

Ancorias bäst presterande fond för första halvåret var USA-fonden, som genererade 25,16 % i SEK (18,40 % i EUR).

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot den amerikanska aktiemarknaden genom att investera i aktier och aktiefonder. Fonden kan även investera i aktier med hemvist i andra länder än USA men som huvudsakligen bedriver sin verksamhet i USA.

 

Europafond

Europafonden gav en avkastning på 12,96 % i EUR (19,46 % i SEK) under första halvåret.

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot den europeiska aktiemarknaden genom att investera i aktier och aktiefonder. Fonden kan också investera i aktier med hemvist i länder utanför Europa men som huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Europa.

 

Ancoria 3-års SEK Autocall 3,25 % Garanterad Kupong | Förtidsinlöst 2023-06-09

Den strukturerade fonden förtidsinlöstes ett år efter startdatumet, då OMX Stockholm 30 Index stängde långt över startnivån på observationsdagen. Investerare fick tillbaka sitt initiala investeringsbelopp plus ett ytterligare kontantbelopp motsvarande en nettoavkastning på 3,25 %.

 

Lansering av en ny strukturerad fond i svenska kronor med villkorad kupong på 9 % per år

Den nya fonden, Ancoria 4-års SEK Autocall 9 % Fond, ger försäkringstagarna möjlighet att få en attraktiv bruttoavkastning på 9 % per år med en årlig förtida inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd på  förfallodagen, beroende på hur OMX Stockholm 30 Index utvecklas. Fonden är nu stängd för teckning.Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.