Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
shutterstock_1364479883_resized

2022-01-28

Ett år av oförutsägbarhet och hopp

2021 var utan tvekan ett år av oförutsägbarhet och hopp om att saker och ting kommer att återgå till det normala efter den turbulens som orsakades av början på covid-19-pandemin året innan. Medan covid-19 fortsatte att dominera rubrikerna, fokuserade oron också på inflationen och de negativa effekterna som kan skapas av den eventuella reaktionen från centralbanker över hela världen. Investerare såg också ökad volatilitet i vissa tillgångsslag. Det var ett år som ännu en gång lyfte fram vikten av diversifiering, att investera med en långsiktig horisont och att upprätthålla investeringsdisciplinen.

För Ancorias fonder var det ett mycket starkt år, där fastighets- och råvarufonderna presterade bäst. Under årets sista kvartal förtidsinlöstes en av Ancorias strukturerade fonder med en mycket bra avkastning och en ny strukturerad fond lanserades och blev fulltecknad.

Fastighet

Vår bäst presterande fond för 2021 med en utveckling på 46,2 % i SEK (44,0 % i EUR). Fondens mål är att generera stabil kapitaltillväxt från investeringar i fastighets- och byggsektorerna. Fonden investerar över hela världen i värdepapper från företag vars verksamhet huvudsakligen är koncentrerad till fastighetssektorn med en övervikt i Sverige. Fonden gynnades av den goda likviditeten och de rekordlåga räntorna under 2021, vilket gav ett lyft för fastighetspriserna och förbättrade hushållens ekonomiska balansräkningar och därmed deras förmåga att finansiera fastighetsköp. 

Råvarufond

Fonden avslutade året med en stark positiv utveckling på 42,2 % i SEK (40,1 % i EUR). Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i de globala råvarumarknaderna med en bred exponering mot energi, basmetaller, ädelmetaller, boskap och jordbruk. Fonden gynnades av den ekonomiska uppgången 2021, då den höga efterfrågan från regeringar och konsumenter runt om i världen på varor som elektronik, bildelar och infrastruktur ledde till en ännu högre efterfrågan på insatsvaror som olja, koppar och aluminium.

Ancoria 5-års SEK Autocall 5,25 % Fond– Förtidsinöst ett år efter lanseringen

Den strukturerade fonden förtidsinlöstes den 21 december 2021, ett år efter startdatumet och gav en nettoavkastning på 4,75 %. Den strukturerade fonden förtidsinlöstes då OMX Stockholm 30 Index stängde på 2 319,521 på observationsdatumet, långt över den initiala målkursen på 1 845,113. Den 24 januari 2022 återfick de kunder som investerat i denna fond sitt initiala investeringsbelopp plus ytterligare ett kontantbelopp motsvarande en nettoavkastning på 4,75 %, enligt fondens villkor.

 

Ancoria 3-års SEK Autocall 6 % Fond – Lanserad och fulltecknad

Denna strukturerade fond lanserades i december och ger försäkringstagarna möjlighet att erhålla en attraktiv bruttoavkastning på 6 % per år. Fonden har en årlig förtida inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd på förfallodagen, beroende på resultaten för OMX Stockholm 30 och S&P 500. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdats och garanteras av fem olika, högt rankade, finansinstitut.Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.