Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
image.jfif

2024-04-30

Ancoria Global Bond (Euro) Fund

Ancoria Insurance utökar vårt fondutbud genom att lansera en ny Unit-Linked fond, Ancoria Global Bond (Euro) Fund (“Fonden”), som omfattar ett populärt tema som många investerare efterfrågar.

Med stabiliseringen av obligationsavkastningar på nuvarande nivåer och marknadsaktörer som förväntar sig en rad räntesänkningar under 2024, fokuserar nu investerare på att "låsa in" högre obligationsavkastningar under en längre tid. Att öka portföljens tidslängd är ett vanligt strategiskt drag mitt i centralbankernas penningpolitiska lättnader och kontrollerad inflation.

Fonden strävar efter att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i globala investment grade stats- och företagsobligationer från industriländer. Fonden kan också investera i globala högavkastande obligationer och skulder på tillväxtmarknader. Fondens underliggande tillgångar kommer att vara 100 % denominerade i eller säkrade i euro. Fonden handlas i EUR.

Klicka här för mer information om vår nya fond. Vid frågor vänligen kontakta oss på telefon 0200 110 130 (utanför Sverige +357 22 551 310) eller via epost info@ancoria.com.
 Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.