Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
anclogo

2023-02-09

Viktig information om Penningmarknadsfond SEK/USD/GBP

Som en del av våra pågående ansträngningar att anpassa vårt produktutbud till våra kunders behov och intressen, gör vi några ändringar i Penningmarknadsfond SEK/USD/GBP (“Fonder”).

 

Fondernas investeringsmål är fortfarande att uppnå en avkastning i linje med penningmarknadsräntorna i SEK/USD/GBP och att ge en hög nivå av kapitalskydd. Fondernas investeringsstrategi förändras dock för att ge större flexibilitet i genomförandet av fondernas mål. Den nya investeringsstrategin kommer att innebära en större allokering till penningmarknadsinstrument istället för bankdepositioner, vilket ökar graden av diversifiering som fonderna erbjuder sina andelsägare.

 

Denna förändring i strategi förväntas inte förändra Fondernas huvudsakliga egenskaper, inklusive risk- och avkastningsprofil.

 

Ändringarna träder i kraft den 21 februari 2023. Om du har några frågor eller behöver ytterligare förtydliganden, vänligen kontakta kundtjänst på 0200 110 130 (+357 22 551 310 utanför Sverige) eller info@ancoria.com.

 

Vänliga hälsningar,

Ancoria Insurance Public LtdProjektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.