Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Ancoria structured funds_600x400

2023-04-27

Strukturerade fonder

Strukturerade produkter är investeringsprodukter där avkastningen är kopplad till en underliggande tillgång med fördefinierade egenskaper, som förfallodatum, kupongdatum och kapitalskyddsnivå. En strukturerad produkt kan ses som ett produktpaket med tre huvudkomponenter: en obligation, en eller flera underliggande tillgångar och de finansiella instrument som är kopplade till dessa underliggande tillgångar.


Ett exempel på en strukturerad produkt innebär att investeraren ger upp den potentiella uppåtexponeringen av den underliggande tillgången i utbyte mot en förhöjd kupong, som antingen kan garanteras eller villkoras. Investeraren är inte exponerad mot nedåtexponeringen, såvida den underliggande tillgången inte bryter igenom en fördefinierad barriär, som sätts vid produktens start. Andra risker inkluderar emittentrisk, likviditetsrisk, exponering mot den underliggande tillgångens utveckling, valutarisk etc.


Ancoria Insurance erbjuder strukturerade fonder som investerar i strukturerade produkter utgivna och garanterade av minst fem olika, högt rankade finansinstitut, för att minska emittentrisken. I mars förtidsinlöstes en av Ancorias strukturerade EUR-fonder automatiskt, ett år efter lanseringen, och betalade investerarna deras kapital plus en förhöjd kupong. En liknande strukturerad fond i EUR lanserades och fulltecknades senare under månaden. Om marknadsförhållandena tillåter, planerar vi att erbjuda en ny strukturerad fond i svenska kronor senare under året.
 

Ancoria 5-års EUR Autocall 6,70 % Fond - Förtidsinlöst den 8 mars 2023

Den strukturerade fonden förtidsinlöstes den 8 mars 2023, ett år efter startdatumet, då Euro Stoxx 50 Index stängde på 4288,45, långt över den initiala startnivån på 3505,29. Den 29 mars 2023 fick de kunder som investerat i denna fond tillbaka sitt initiala investeringsbelopp plus ytterligare ett kontantbelopp motsvarande en nettoavkastning på 6 %, enligt fondvillkoren.
 

Ny strukturerad fond i EUR med villkorad kupong 8,50 % per år – Lanserad och fulltecknad

Denna strukturerade fond lanserades i mars och blev fulltecknad. Fonden ger försäkringstagarna möjlighet att få en attraktiv bruttoavkastning på 8,5 % per år med en årlig förtida inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd på förfallodagen, beroende på utvecklingen av EURO STOXX 50 Index.
 

Ny strukturerad fond i SEK kommer att erbjudas senare under året

Om marknadsförhållandena tillåter, planerar vi att erbjuda en ny strukturerad fond i SEK som kommer att ge investerare en attraktiv bruttoavkastning med en årlig förtida inlösenfunktion samt villkorat kapitalskydd vid förfall.
 Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.