Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Investerarprofil – Verktyg


Använd verktyget för Investerarprofil för att hjälpa dig identifiera din investerarprofil.

  • Tidshorisont
  • Risktolerans
  • Inställning till risk
How old are you?


What is your investment horizon?

How would you best describe your family status?How would the future value of your investment affect your ability to meet your future financial needs?
How stable do you consider your current and future income to be?

When it comes to understanding investments, how would you rate your knowledge?

Select the investment objective that best describes your situation.

Assume that you have invested in a fund which lost 10% of its value in a short period of time. What would you do?
The chart below shows the possible outcomes of four hypothetical investments of €10,000 in a period of one year. Given the potential gain or loss, which investment would be most acceptable to you?

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.