Covid-19: Vad ska jag göra med min investeringsportfölj?

Ancoria Insurance
April 2020
Ancoria Insurance

Det är en utmanande period för oss alla, både personligen och professionellt, allt eftersom COVID-19-situationen utvecklas. Vi vill försäkra dig om att vi fortsätter att vara fullt operativa och att vi är här för att stödja dig under denna svåra tid.

Covid-19: Vad ska jag göra med min investeringsportfölj?

Coronavirus-pandemin har onekligen påverkat vår vardag på många sätt och har också drabbat den globala ekonomin och finansmarknaderna hårt. I en kaotisk marknadsmiljö med extrema dagliga rörelser undrar många investerare om de borde likvidera sina portföljer när de översvämmas av negativitet och dåliga nyheter. Även om det är svårt att förbli lugn under dessa omständigheter, bör vi alltid komma ihåg att det inte är första gången vi bevittnar en marknadskris och historien har visat oss att förhastade beslut i de flesta fall kan leda till långsiktiga varaktiga förluster.

För att få en bättre förståelse för detta kommer vi att undersöka fallet av en hypotetisk investerare som startade en kapitalförsäkring i slutet av 2019 och hade en långsiktig sparhorisont, dvs. mer än tio år. Försäkringen startades med en initial engångsinsättning i en diversifierad global aktiefond.

LÄS MER
Global marknadsöversikt
Slutligen blev en global pandemi orsaken till slutet på det 11-åriga aktierallyt. Covid-19-utbrottet tvingade hela nationer till nedstängning, butiker, skolor och restauranger att stänga och ekonomisk aktivitet att komma till ett stopp, då regeringar utlyste extrema åtgärder i ett försök att minimera spridningen av viruset. Det första kvartalet 2020 var det värsta för marknaderna sedan den stora finansiella krisen 2008, med en nedgång på mer än 20 % för amerikanska och europeiska aktier. Traditionellt säkra tillgångar som statsobligationer och guld gav ett måttligt skydd, medan likviditeten försvann från flera marknader, som företagsobligationsmarknaden, vilket tvingade centralbanker att ingripa. Politikerna var snabba att reagera och steg in för att ge stöd och hjälpa till att begränsa den ekonomiska effekten. När viruset kommer under kontroll och hur länge det tar innan den ekonomiska aktiviteten gradvis normaliseras, kommer att avgöra graden av den ekonomiska skadan samt utsikterna för, och tempot på, marknadernas återhämtning.
LÄS MER
Bäst Presterande Fonder
(per den 2020-03-31)
Fond I ÅR % (EUR) I ÅR % (SEK)
Penningmarknadsfond USD 1.95 7.85
Penningmarknadsfond EUR -0.13 5.64
Penningmarknadsfond GBP -4.55 0.97
Penningmarknadsfond SEK -6.02 -0.47
Ancoria Konservativfond EUR -10.03 -4.82
Ancoria Asia Consumer Fund -10.46 -5.17
Om Ancoria Insurance
Om Ancoria Insurance
LÄS MER
Kontakta oss
Telephone 0200-110 130 Email info@ancoria.com
Address 36 Laodikias Street, Strovolos, 2028 Nicosia, Cyprus
www.ancoria.com
© Ancoria Insurance Public Ltd 2019, All Rights Reserved
Disclaimer