Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Penningmarknadsfond

Penningmarknadsfond EUR

Andelspris

101,53

Valuta

EUR

1 månad

0,28%

1 år

3,28%

Värderingsdatum

23 jul 2024

Översikt

Fondens mål är att uppnå en avkastning i linje med penningmarknadsräntorna i EUR. Det primära målet är att ge en hög skyddsnivå genom att främst investera i penningmarknadsinstrument. Fonden kan även placera en del av sina tillgångar i depositioner i  högt rankade internationella bankinstitut.

Fonden handlas i EUR.


  • inte nödvändigtvis har kunskap och erfarenhet av att investera på den finansiella marknaden
  • strävar efter kapitalbevaring och investeringssäkerhet
  • inte är bekväma med fluktuationer i värdet på sina investeringar
  • har en kortsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 vecka1 månad3 månaderi år1 år3 år5 år
EUR0,060,280,781,883,283,72,94
SEK1,014,121,537,674,6518,513,83
USD0,041,93,020,280,99-4,030,17
Årlig utveckling %2023202220212020201920182017
EUR2,6-0,49-0,51-0,38-0,32-0,36-0,31
SEK1,628,421-4,131,823,762,68
USD6,63-6,36-8,429,26-2,26-5,213,72

Svenskt fondnamn

Penningmarknadsfond EUR

Kategori

Penningmarknadsfond

Handelsvaluta

EUR

Basvaluta

EUR

Risknivå

1

Startdatum för fonden

2015-01-16

Initialt Andelspris

100 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

0,50 %

Senast uppdaterad: 28-06-2024

Fiduciary Deposit 3.71% 30/08/2024

20,53%

Fixed Term Deposit 3.50% CS

8,93%

Kassa & likvida medel

100%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.