Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Sparkalkylator


Använd vår Sparkalkylator för att förstå fördelarna med att spara regelbundet.

Antal år
På hur många år sparar du?
5
Månadssparande
Hur mycket kan du spara varje månad?
200
Nuvarande sparbelopp
Hur mycket har du redan sparat?
5,000
Investeringstyp
Vilken investeringstyp väljer du för ditt sparande?

Investeringstypen som bäst beskriver risknivån som du är bekväm med. Om du är osäker, kan du ta vår investerarprofil till hjälp.

Ditt sparande på sikt

Ditt sparande kommer att vara värt 3 497 890 SEK efter 30 år. Du kommer att ha bidragit med 1 180 000 SEK under spartiden och resterande 2 317 890 kr är värdeökningen.

Uträkningarna gjorda av vår Sparkalkylator är baserade på ett antal och är endast till i informationssyfte. Värdeutveckingen för investingen är inte garanterad. Värdet av din investering kan både gå upp och ner och kan bli värt mindre än du satte in från början.

Sparkalkylator – Antaganden

Årlig tillväxt för respektive investeringstyp
Trygg0,5%
Konservativ1,5%
Balanserad3,0%
Kapitaltillväxt4,5%