Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Aktiefond

Ancoria/Carnegie Sverige

Andelspris

295,15

Valuta

SEK

1 vecka

-0,58%

1 månad

11,73%

Värderingsdatum

01 dec 2020

Översikt

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier i svenska företag med stabil verksamhet, stark ekonomi, bra utveckling och hög utdelning. Fonden är aktivt förvaltad och består av en portfölj med 20-40 företag.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK11,739,9717,875,118,4624,3246,48
EUR13,7810,9820,457,6911,5321,1632,09
USD16,4710,7129,3614,9221,1321,7149,55
Årlig utveckling %2019201820172016201520142013
SEK33,61-9,68,8711,74,9419,7727,86
EUR30,83-13,225,757,397,4112,7724,34
USD28,27-17,4120,763,25-3,43-0,3629,28

Svenskt fondnamn

Ancoria/Carnegie Sverige

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

5

Startdatum för fonden

1995-05-19

Initialt Andelspris

20 SEK / 2,0948 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 30-10-2020

Aktier & aktiefonder

100,02%

Kassa & likvida medel

-0,02%

Sverige

100,02%

Likvida medel

-0,02%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.