Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Aktiefond

Kina

Andelspris

186,31

Valuta

SEK

1 månad

-0,56%

1 år

-9,38%

Värderingsdatum

23 jul 2024

Översikt

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i kinesiska aktier och aktiefonder. Den investerar i företag belägna i Fastlandskina men kan också investera i företag som är etablerade eller har sitt säte utanför Fastlandskina, men som utför sin verksamhet huvudsakligen i regionen.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera på aktiemarknaden
  • förstår att investeringar i tillväxtmarknader kan medföra ytterligare risker
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 vecka1 månad3 månaderi år1 år3 år5 år
SEK-0,55-0,56-0,785,11-9,38-33,88-17,67
HKD-1,53-2,630,35-2,11-12,56-46,18-27,57
EUR-1,48-4,23-1,44-0,45-10,49-42,11-25,53
USD-1,5-2,680,73-2,02-12,49-46,43-27,54
Årlig utveckling %2023202220212020201920182017
SEK-19,88-13,37-7,8214,125,35-13,4829,38
HKD-15,76-25,19-15,9429,4419,6-20,7344,56
EUR-19,12-20,51-9,1918,5222,73-16,9425,66
USD-15,95-25,19-16,4129,9920,33-20,9543,5

Svenskt fondnamn

Kina

Kategori

Aktiefond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

HKD

Risknivå

6

Startdatum för fonden

2005-05-20

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,7930 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.