Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Alternativ fond

Råvarufond

Andelspris

65,97

Valuta

SEK

1 vecka

1,53%

1 månad

0,45%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i de globala råvarumarknaderna med en bred exponering mot energi, basmetaller, ädelmetaller, boskap och jordbruk.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i alternativa investeringar
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK0,457,2912,8313,7110,791,1811,16
USD0,295,3617,5210,1130,160,376,69
EUR0,236,8415,3913,0519,333,310,39
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK-13,599,46-1,52-1116,16-21,3-1,41
USD-1,555,08-10,03-1,297,36-27,58-17,98
EUR-10,247,18-5,46-13,5611,67-19,45-7,18

Svenskt fondnamn

Råvarufond

Kategori

Alternativ fond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

USD

Risknivå

5

Startdatum för fonden

2010-06-25

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,3356 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt.