Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.

Planering och vägledning

Komma igång

Förstå avvägningen mellan risk och avkastning

Investering är ett av de mest effektiva sätten att långsiktigt öka din förmögenhet på och uppnå dina ekonomiska mål. Samtidigt måste du vara medveten om att varje investering har sin egen nivå av risk och avkastningspotential.

En högre nivå av investeringsrisk innebär vanligtvis att du kan förvänta dig högre tillväxt och avkastning, men din risk att förlora pengar på investeringen är också högre.

Det första vi gör hos Ancoria är att ge dig verktygen du behöver för att skapa och förstå din investeringsprofil. Genom att skapa din egen investeringsprofil är det lättare för dig att bedöma din risktolerans, dvs. hur hög risk du tål.

När dina investeringsval är i linje med dina investeringsmål handlar det om att ge din investering tid att växa.  Det är avgörande att du inte blir distraherad av volatiliteten på marknaden eller av kortsiktiga nedgångar och att du istället fokuserar på den långsiktiga tillväxten på din investering.

Tillgångsklasser

Aktier är din ägarandel i ett företag. När du investerar i aktier har du anspråk på den framtida lönsamheten i ett företag och din avkastning kommer i form av både utdelning och värdetillväxt.

Aktiefonder investerar i ett antal ekonomiskt attraktiva företag i ditt ställe, vilket minimerar din risk genom att sprida den. Varje fond har sitt eget investeringsmål och sin egen strategi, som avgör vilka företag den kan investera i.

Även om aktier ibland är mer volatila på kort sikt, är de vanligtvis det bästa valet för investerare med en långsiktig investeringshorisont.

Obligationer är värdepapper som representerar lån och skuldförpliktelser utfärdade av företag eller stater. Investerarna, innehavarna av obligationerna, lånar ut pengar i utbyte mot räntebetalningar under en förutbestämd tidsperiod. Om du investerar i obligationer får du en fast inkomst som utbetalas regelbundet under en viss tid, utöver din ursprungliga investering.

Värdet på obligationer påverkas av räntenivån, kreditvärdigheten för emittenten och andra faktorer som inflation och investerarnas förväntningar.

Liksom aktiefonder investerar obligationsfonder i en mängd olika innehav för investerarnas räkning. Dessa innehav väljs enligt fondens investeringsmål i syfte att sprida investeringsrisken.

Alternativa investeringar är i huvudsak investeringar som inte faller under traditionella tillgångsklasser som aktier, obligationer eller penningmarknadsfonder. De används vanligtvis av fondförvaltare som ett diversifieringsverktyg, eftersom de normalt reagerar annorlunda på en och samma händelse jämfört med traditionella tillgångsslag.

Alternativa investeringar kan inkludera tillgångar som fastigheter, råvaror och hedgefonder och är vanligtvis endast tillgängliga för institutionella investerare.

Privatinvesterare kan få tillgång till alternativa investeringar genom alternativa investeringsfonder. Alternativa investeringsfonder investerar i ett brett spektrum av instrument enligt deras investeringsmål och sprider på så vis risken.

Kontantinvesteringar erbjuder i allmänhet den lägsta investeringsrisken (och avkastningen) av alla tillgångsslag. Investerare som har kontanter kan använda dessa för att bevara sitt kapital, möta kortsiktiga pengabehov och täcka akuta utgifter.

Om du har ett kortsiktigt mål för ditt sparande kan du överväga att investera i kontantfonder. Om du istället har en långsiktig sparhorisont och investerar i kontanter, kan inflationen minska det verkliga värdet av din investering, särskilt när räntorna är låga.

Fonder

 

En investeringsfond, eller helt kort en fond, samlar in pengar från flera olika investerare och investerar sedan dessa pengar i ett antal investeringar beroende på fondens investeringsmål och strategi. Fonder kan ge dig tillgång till diversifierade, professionellt förvaltade portföljer till ett lågt pris. Fondförvaltarna bestämmer vilka tillgångar som ska köpas och säljas baserat på fondens investeringsmål.

En börshandlad fond (ETF) är en typ av investeringsfond. ETF: er handlas på börsen, liksom aktier. Deras investeringsmål är att följa ett specifikt index.

Om du investerar i fonder, kan du:

  • dra nytta av din fondförvaltares expertis, kunskap och erfarenhet
  • få tillgång till globalt diversifierade investeringsprodukter som kanske inte är tillgängliga för privatinvesterare
  • minimera din investeringsrisk genom att sprida den över en mängd olika tillgångsklasser
Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.