Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Ancoria5YearSEKAutocall575Fund

2020-06-02

Ny fond med en villkorad kupong på 5,75% per år

Som följd av att en av Ancorias strukturerade fonder förtidsinlöstes förra veckan och gav en nettoavkastning på 10 % för två år, så kan vi informera dig om lanseringen av en ny strukturerad fond i svenska kronor, exklusivt för Ancoria-kunder.

Den nya fonden ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en årlig avkastning på 5,75 % och har en årlig automatisk förtida inlösenfunktion beroende på utvecklingen av OMXS 30-indexet. Investerat kapital är skyddat så länge indexet inte har sjunkit med mer än 35 % från startnivån (18 juni 2020) på den slutliga observationsdagen år 2025. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut.

Ancoria 5-års SEK Autocall 5,75 % Fond kommer att vara öppen för investering under Ancoria Kapitalförsäkring för nya premier (prioriteras) samt för överföring från befintliga fonder, fram till den 18 juni 2020 klockan 12:00 (lunchtid, svensk tid). Överföringar till denna fond kan instrueras via Ancoria Online, inspelad telefonorder eller underskriven skannad e-post. Fonden är av begränsad storlek så vi uppmanar försäkringstagare att investera så snart som möjligt. Teckningsperioden kommer att stänga tidigare om fonden blir fulltecknad.

Klicka här för mer information om fonden. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0200-110 130 (utanför Sverige +357 22 551 300) eller via e-post info@ancoria.com.