Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
shutterstock_313522991

2022-04-19

Investering under volatila tider

Rysslands invasion av Ukraina orsakade stor turbulens, vid en tidpunkt då världen försökte återhämta sig från konsekvenserna av pandemin som bröt ut för ungefär två år sedan. Även om fokus ligger på förlusten av människoliv, finns det också en betydande inverkan på det globala finansiella systemet och de globala marknaderna där aktier och obligationer initialt rasade, följt av en viss återhämtning i slutet av mars. Råvarupriserna steg i höjden då Ryssland är en nyckelproducent av flera viktiga råvaror och en stor energileverantör, som täcker en stor del av Europas energibehov. Detta bidrog till ytterligare ökning av inflationen och förnyad oro för att centralbanker över hela världen kommer att tvingas avsluta sin ackommoderande penningpolitik snabbare än väntat.

Det är osannolikt att Ryssland-Ukraina-krisen kommer att lösas på kort sikt. Detta tillsammans med höga inflationsförväntningar förväntas hålla volatiliteten på hög nivå under en längre period. Här är några tankar som kan hjälpa dig under sådana volatila tider.

Ha en diversifierad portfölj

Diversifiering betyder helt enkelt att minska risken genom att sprida den över olika typer av investeringar, som kommer att reagera olika på samma marknadshändelse. Genom att diversifiera över regioner, sektorer och tillgångsklasser kan investerare minska sin exponering för risker relaterade till Ryssland-Ukraina-krisen. Diversifiering erbjuder också ett starkt skydd vid en björnmarknad. Till exempel, när ett lands ekonomi växer tenderar aktier att prestera bättre än obligationer, men när ekonomin mattas av går obligationer ofta bättre än aktier. Eftersom marknader kan vara volatila och oförutsägbara, minskar du risken att drabbas av en stor förlust på grund av förändrade marknadsförhållanden genom att investera i både aktier och obligationer. Detta är ett exempel på diversifiering mellan tillgångsklasser. Det kan också tillämpas över geografiska lägen, branscher eller sektorer, valutor, kreditbetyg (för obligationer) och många fler typer av investeringar. Diversifiering garanterar inte att du inte kommer att förlora pengar, men det kommer definitivt att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga investeringsmål, samtidigt som du minimerar din risk på vägen.

Överväg att investera i Ancorias blandfonder

Var och en av dessa fonder investerar i en rad andra fonder och ETF:er som väljs ut av Ancorias investeringskommitté för att passa en viss risknivå. Dessa fonder är lämpliga för investerare som saknar expertis eller aptit att sätta ihop en egen fondstrategi. De är geografiskt väldiversifierade och investerar i olika tillgångsslag. Klicka här och välj din risknivå för att se all information om motsvarande fond.

Du kanske vill använda Ancorias investerarprofilsverktyg för att hjälpa dig att identifiera din investerarprofil och den rätta mixen av aktier, obligationer, kontanter och alternativa investeringar för din investeringshorisont och riskaptit.

Håll utkik efter nya strukturerade fonder som Ancoria erbjuder emellanåt

Strukturerade fonder kan erbjuda förbättrad avkastning för alla portföljer vid marknader som går sidledes. De fonder som Ancoria erbjuder investerar i strukturerade produkter från högt rankade emittenter och löptiden är förutbestämd. De ger vanligtvis en garanterad eller villkorad kupong, en årlig förtida inlösenfunktion, villkorat kapitalskydd vid förfall, med ett eller flera underliggande index, som till exempel Eurostoxx 50, S&P 500 och OMXS 30. Beroende på investerarens preferenser kan strukturerade fonder hjälpa till att minska riskexponeringen i portföljen.

Under årets första kvartal lanserade Ancoria två nya strukturerade fonder, en i EUR och en i SEK. Fonderna var endast öppna för investering under en kort period och blev fulltecknade. Håll utkik efter meddelanden om nya strukturerade fonder under de kommande månaderna beroende på rådande förhållanden på aktiemarknaderna.Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.