Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
shutterstock_314554589

2022-05-25

Ny strukturerad fond i svenska kronor med garanterad kupong 3,25 % per år

Vi lanserar en ny strukturerad fond, Ancoria 3-års SEK Autocall 3,25 % Garanterad Kupong. Den nya fonden ger försäkringstagare en garanterad årlig kupong på 3,25 % (netto) under en period av högst tre år, oavsett utvecklingen av det underliggande indexet (OMX Stockholm 30 Index).

Fonden har också en villkorad årlig förtida inlösenfunktion i slutet av år 1 och 2 samt villkorat kapitalskydd vid förfall, baserat på utvecklingen av det underliggande indexet.

Ancoria 3-års SEK Autocall 3,25 % Garanterad Kupong investerar i strukturerade värdepapper som utfärdats och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut för att minska kreditrisken.

Fonden kommer att vara öppen för investering, av både nya premier samt överföring från existerande fonder, under Ancorias Kapitalförsäkring fram till den 7 juni 2022 klockan 12:00 (lunchtid, svensk tid). Överföring till denna fond kan begäras via Ancoria Online, inspelad telefonorder eller underskriven skannad e-post. Fonden är av begränsad storlek, så försäkringstagare uppmanas att investera så snart som möjligt. Teckningsperioden kommer att stängas tidigare om fonden blir fulltecknad.  

Klicka här för mer information. Om du har några frågor är du varmt välkommen att ringa oss på 0200-110 130  (utanför Sverige +357 22 551 310) eller e-posta till  info@ancoria.com.Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.