Strukturerade fonder

Ancoria Insurance
JULI 2020
Ancoria Insurance
Strukturerade fonder

Strax efter toppen av den pandemiska krisen och med många länder fortfarande under ”lock down”, förtidsinlöstes Ancoria 4-års SEK Autocall 5 % Fonden automatiskt den 25 maj vilket var exakt två år efter lanseringsdatumet. Fonden gav de försäkringstagare som investerade i fonden ett nettoresultat på 10 %. Denna avkastning var ganska imponerande om man jämför med resultatet för det underliggande indexet, OMXS 30, som bara var 0,1 % under samma period!

En ny strukturerad fond lanserades, Ancoria 5-års SEK Autocall 5,75 % Fond, för att ersätta den fond som förfallit. Den nya fonden fulltecknades helt och kommer att ge försäkringstagare möjligheten att erhålla en årlig avkastning på 5,75 % med en årlig automatisk inlösenfunktion beroende på utvecklingen av OMXS 30-indexet. Investerat kapital kommer att bli föremål för förlust endast om indexet skulle ha fallit med mer än 35 % från fondens startdatum, på det sista observationsdatumet år 2025. Fonden försöker också begränsa emittentrisken genom att investera i strukturerade värdepapper som emitterats och garanteras av fem olika, högt rankade finansiella institut.

Om marknadsförhållandena tillåter planerar vi att lansera fler strukturerade fonder senare under året.

Ancoria Insurance
Ancorias nya webbplats lanserades

Under det andra kvartalet 2020 lanserade vi vår nydesignade webbplats för den svenska marknaden.

LÄS MER
Marknadskommentar

Aktiemarknader och risktillgångar steg kraftigt under årets andra kvartal, då flera länder började lätta på restriktionerna och aktiviteter började återupptas. Trots att Covid-19 fortsatte att sprida sig i vissa regioner i världen, till exempel Brasilien och USA, bidrog stöd från beslutsfattare runt om i världen och den höga likviditeten till en snabb återhämtning på marknaden. Efterfrågan på tillgångar som är säkra tillflyktsorter som t.ex. statsobligationer och guld är fortfarande höga, vilket återspeglar nervositeten bland investerare. Volatiliteten förväntas förbli hög under hela året, eftersom den ekonomiska effekten av pandemin ännu inte har konstaterats, medan politiska osäkerheter som det potentiella uppblossandet av handelsoro mellan USA och Kina och det amerikanska presidentvalet kvarstår.

LÄS MER
Bäst Presterande Fonder
(per 2020-06-30)
Fond I ÅR % (EUR) I ÅR % (SEK)
Ancoria Asia Consumer Fund8,488,53
Kina3,683,73
Global Tillväxt2,852,89
Penningmarknadsfond USD0,100,13
Penningmarknadsfond EUR-0,20-0,18
Penningmarknadsfond SEK-0,26-0,22
About Ancoria Insurance
Om Ancoria Insurance
LÄS MER
Kontakta oss
Telephone 0200-110 130 Email info@ancoria.com
Address 36 Laodikias Street, Strovolos, 2028 Nicosia, Cyprus
www.ancoria.com
© Ancoria Insurance Public Ltd 2020, All Rights Reserved
Disclaimer