Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Ancoria structured funds_600x400

17/05/2023

Δομημένα Ταμεία

Τα δομημένα προϊόντα είναι επενδυτικά προϊόντα των οποίων η απόδοση συνδέεται με ένα υποκείμενο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά όπως ημερομηνία λήξης, ημερομηνία κουπονιού και επίπεδο προστασίας κεφαλαίου. Ένα δομημένο προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πακέτο προϊόντων που χρησιμοποιεί τρία κύρια στοιχεία: ένα ομόλογο, ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με αυτά τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.


Ένα παράδειγμα δομημένου προϊόντος αφορά επενδυτή που θυσιάζει ενδεχόμενη απόδοση στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο με αντάλλαγμα ένα ενισχυμένο κουπόνι που μπορεί να είναι είτε εγγυημένο είτε υπό όρους. Το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή προστατεύεται στη λήξη εκτός εάν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τον κίνδυνο εκδότη, τον κίνδυνο ρευστότητας, την έκθεση στην απόδοση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, τον συναλλαγματικό κίνδυνο κ.α. 

Η Ancoria Insurance προσφέρει δομημένα ταμεία και επενδύουν σε δομημένα προϊόντα τουλάχιστον πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδότη. Τον Μάρτιο, ένα από τα δομημένα ταμεία της Ancoria σε ευρώ έληξε αυτόματα, ένα χρόνο μετά έναρξη του, καταβάλλοντας στους επενδυτές το κεφάλαιό τους συν το ενισχυμένο κουπόνι. Η έκδοση ενός παρόμοιου δομημένου ταμείου σε ευρώ, που ξεκίνησε τον ίδιο μήνα, καλύφτηκε πλήρως από τους επενδυτές. Εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, σχεδιάζουμε να προσφέρουμε ένα νέο δομημένο ταμείο σε σουηδική κορώνα αργότερα μέσα στο έτος.

 

Ancoria 5-Year EUR Autocall 6.7% Fund – Αυτόματη λήξη στις 08.03.2023

Το δομημένο ταμείο πέτυχε αυτόματη πρόωρη λήξη στις 8 Μαρτίου 2023, ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έναρξης καθώς ο δείκτης Euro Stoxx 50  έκλεισε την ημερομηνία παρατήρησης στις 4,288.45 μονάδες, πολύ πάνω από το αρχικό επίπεδο strike των 3,505.29 μονάδων. Στις 29 Μαρτίου 2023, οι πελάτες που επένδυσαν σε αυτό το ταμείο έλαβαν το αρχικό ποσό της επένδυσής τους συν ένα επιπλέον χρηματικό ποσό που ισοδυναμεί με καθαρή απόδοση 6%, όπως καθορίζουν οι όροι του ταμείου.

 

Νέο δομημένο ταμείο σε Ευρώ με ετήσιο κουπόνι 8.5% υπό προϋποθέσεις – Πλήρης κάλυψη της έκδοσης

Το Ancoria 4-Year EUR Autocall 8,5% Fund κυκλοφόρησε τον Μάρτιο δίνοντας στους επενδυτές την ευκαιρία να εξασφαλίσουν την ελκυστική μικτή απόδοση 8,5% ετησίως με δυνατότητα ετήσιας αυτόματης πρόωρης λήξης καθώς και υπό όρους εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη, ανάλογα με την απόδοση του δείκτη Euro Stoxx 50. 

 

Νέο δομημένο ταμείο σε σουηδική κορώνα εντός του έτους

Εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, εντός του 2023 σχεδιάζουμε να προσφέρουμε ένα νέο δομημένο ταμείο σε σουηδική κορώνα με ελκυστική ετήσια απόδοση και δυνατότητα ετήσιας αυτόματης πρόωρης λήξης καθώς και υπό όρους εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη.Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.