Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Συνταξιοδότηση

Δείξτε στους υπαλλήλους σας ότι νοιάζεστε για το οικονομικό τους μέλλον

Το μεγαλύτερο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο στην Κύπρο.

Η εργασιακή ικανοποίηση και η αφοσίωση των υπαλλήλων σας είναι παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. Δεν είναι μόνο το καλό εργασιακό κλίμα και οι ψηλές αμοιβές που θα τους κρατήσουν για χρόνια μαζί σας.

Χρειάζεται να τους προσφέρετε ένα κίνητρο που να τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν ένα οικονομικά άνετο μέλλον το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τους κατά τη συνταξιοδότηση.

Το Ancoria Pension Plan είναι το μεγαλύτερο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο της Κύπρου για πολλούς λόγους. Xωρίς κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης και σημαντικά φορολογικά οφέλη είναι εύκολο αλλά και εξαιρετικά σημαντικό να το προσφέρετε στους υπαλλήλους σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσετε το δικό σας ευέλικτο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο.

 

Ξεκινήστε σήμερα

Ancoria Pension Plan

 

Ένα σύγχρονο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο νέας γενεάς.

Ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, με το Ancoria Pension Plan μπορείτε να προσφέρετε στους υπαλλήλους σας ένα απλό και ευέλικτο συνταξιοδοτικό σχέδιο.

Η εγγραφή και η λειτουργία του σχεδίου είναι απλή. Ο κάθε υπάλληλος εγγράφεται στο σχέδιο της επιχείρησης και αποκτά ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό, στον οποίο εργοδότης και μέλος καταβάλλουν συνεισφορές κάθε μήνα.

Τα μέλη του σχεδίου αποφασίζουν πώς θα επενδύουν το ποσό που έχουν μαζέψει στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό τους και εκτελούν τις εντολές τους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Ancoria OnLine.

Το Ancoria Pension Plan είναι η εξέλιξη του κλασικού Ταμείου Προνοίας. Σας επιτρέπει να ασχοληθείτε με την επιχείρησή σας και να αφήσετε τη λειτουργία και διαχείριση του επαγγελματικού συνταξιοδοτικού σχεδίου σας στους ειδικούς.


Συχνές ερωτήσεις

Απλότητα
Απλότητα

Επιλέγοντας το Ancoria Pension Plan για τους εργαζομένους σας, δεν υπάρχει κόστος σύστασης και διοικητικά τέλη και η διαδικασία ένταξης νέων μελών γίνεται εύκολα με απλές διαδικασίες έτσι ώστε να μην ξοδεύετε πολύτιμο χρόνο.

Ευελιξία
Ευελιξία

Τα μέλη μπορούν να επιλέγουν την επενδυτική στρατηγική που θέλουν και να την τροποποιούν. Ο εργοδότης μπορεί να προσαρμόσει το σχέδιο στις ανάγκες των υπαλλήλων του αποκλειστικά, έχοντας σαφή διαδικασία εξόδου.

Διαφάνεια
Διαφάνεια

Οι επικαιροποιημένες τιμές, οι αποδόσεις και οι υποκείμενες επενδύσεις των ταμείων παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ancoria για να γνωρίζουν τα μέλη ανά πάσα στιγμή πού είναι τοποθετημένα τα συνταξιοδοτικά ωφελήματά τους.

Φορολογικά Οφέλη
Φορολογικά Οφέλη

Οι συνεισφορές του εργοδότη και του εργαζομένου αφαιρούνται από το φορολογητέο τους εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι απομένει για τα μέλη ακόμα μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους και για την επιχείρηση ακόμα περισσότερα κέρδη.

Υποστήριξη Μελών
Υποστήριξη Μελών

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Ancoria διενεργεί προσωπικές συναντήσεις με τα μέλη πριν την έναρξη του Σχεδίου για να συζητηθούν οι ατομικές ανάγκες και η επενδυτική στρατηγική τους. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ετήσιες συναντήσεις για ανασκόπηση του Σχεδίου.

Ασφάλεια
Ασφάλεια

Το Ancoria Pension Plan διέπεται από τον Κλάδο VII του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (38(Ι)2016): Κλάδος Διαχειρίσεως Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.

Κατανοώντας τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η επιτυχία της επιχείρησής σας εξαρτάται από την καλή απόδοση του συνόλου των υπαλλήλων σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους είναι οι ίδιες.

Ένας νεαρός υπάλληλος αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά το θέμα της συνταξιοδότησης σε σχέση με ένα ανώτερο στέλεχος που είναι πιο κοντά στη σύνταξη και πιθανόν να έχει ήδη αποταμιεύσει κάποιο απόθεμα γι' αυτό τον σκοπό.

Το Ancoria Pension Plan προσφέρει πέντε συνταξιοδοτικά ταμεία με ευρεία διασπορά, τα οποία καλύπτουν όλες τις αποταμιευτικές ή επενδυτικές ανάγκες των υπαλλήλων σας, κάνοντάς τους πιο παραγωγικούς και προετοιμάζοντάς τους έγκαιρα για να έχουν μια άνετη συνταξιοδότηση.

Ancoria Local Banks Cash Pension Fund

Ancoria Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μετρητών Εσωτερικού
 

Στοχεύει στην προστασία κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο. Οι καταθέσεις των μελών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ταμείο καλύπτονται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων (€100,000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα).

Ancoria Cash Pension Fund

Ancoria Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μετρητών

 

Στοχεύει στη μέγιστη προστασία κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς που προσφέρονται από αξιόπιστους διεθνείς εκδότες.

Ancoria Conservative Pension Fund

Ancoria Συντηρητικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο
 

Στοχεύει στη διατήρηση και μερική αύξηση κεφαλαίου μακροπρόθεσμα, αναλαμβάνοντας χαμηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου και παρέχοντας ευρεία διασπορά στις κύριες επενδυτικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές.

Ancoria Balanced Pension Fund

Ancoria Ισορροπημένο Συνταξιοδοτικό Ταμείο
 

Στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας μέτριου βαθμού επενδυτικό κίνδυνο μέσω ισορροπημένης κατανομής επενδυτικών κατηγοριών και ευρείας γεωγραφικής διασποράς.

Ancoria Growth Pension Fund

Ancoria Αναπτυξιακό Συνταξιοδοτικό Ταμείο
 

Στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας ένα υψηλότερο βαθμό επενδυτικού κινδύνου και είναι ευρέως διαφοροποιημένο σε κύριες κατηγορίες επενδύσεων και γεωγραφικές περιοχές.

Είστε έτοιμοι να βάλετε το σχέδιό σας σε εφαρμογή;


Σχεδιάζετε τη σύνταξή σας για πρώτη φορά;


Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.