Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Επενδυτικά εργαλεία

Επενδύστε προετοιμασμένοι.

Ανακαλύψετε το επενδυτικό σας προφίλ και βρείτε το ιδανικό πρόγραμμα αποταμίευσης για σας ή σχεδιάστε μια άνετη συνταξιοδότηση. Πρόκειται για το δικό σας οικονομικό μέλλον. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να το πετύχετε.

Εργαλείο Επενδυτικού Προφίλ

Το Εργαλείο Επενδυτικού Προφίλ μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ.


Υπολογιστής Αποταμίευσης

Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Αποταμίευσης και δείτε ποια θα είναι η αξία των αποταμιεύσεών σας όταν τις χρειαστείτε.


Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και δείτε το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που έχετε διαθέσιμο κάθε χρόνο για συνταξιοδοτικές εισφορές.


Υπολογιστής Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος

Μάθετε αν αποταμιεύετε αρκετά για τη συνταξιοδότηση σας και πως μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες να έχετε το εισόδημα που επιθυμείτε κατά τη συνταξιοδότηση.


Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.