Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ταμεία

Επενδυτικές επιλογές

H επενδυτική μας φιλοσοφία

 

Πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και μακροπρόθεσμος ορίζοντας. Η διαχρονική συνταγή της επιτυχίας.

Έρευνες δείχνουν ότι ένα σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρέχει, κατά μέσο όρο, υψηλότερες αποδόσεις από ένα χαρτοφυλάκιο στρατηγικής συχνών αλλαγών.

Εφαρμόζουμε με συνέπεια μια πειθαρχημένη επενδυτική διαδικασία, δοκιμασμένη για πάνω από τρεις δεκαετίες σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις σας για τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε. Τα επενδυτικά μας ταμεία σας προσφέρουν παγκόσμια διασπορά, με έκθεση στα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια από όλο τον κόσμο, τα οποία επιλέγουμε αποκλειστικά μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση και σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών συνεργατών μας.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ταμείων, διαθέσιμα προς επιλογή για επένδυση, ανάλογα με το αν είστε κάτοχος συμβολαίου Ancoria Life Policy ή μέλος του Ancoria Pension Plan.

Ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ

 

"Ως θεσμικοί επενδυτές, λαμβάνουμε υπόψη και ενσωματώνουμε κριτήρια βιωσιμότητας στις επενδυτικές μας αποφάσεις"

Στην Ancoria πιστεύουμε ότι, ως θεσμικοί επενδυτές, οφείλουμε να συνεκτιμούμε Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και σχετικούς με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κινδύνους και ευκαιρίες κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους κινδύνους και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για μας και τους πελάτες μας, καθώς επίσης για να προσφέρουμε οποιαδήποτε άλλα οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία. Η αντίληψη αυτή έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία σχεδιασμού λήψης επενδυτικών αποφάσεων και συνεχίζει να μας καθοδηγεί μέχρι σήμερα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγισή μας μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση της Ancoria για ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων.

 

Ταμεία Life Policy

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά επενδυτικών επιλογών.

Προσφέρουμε περισσότερα από 30 ταμεία με παγκόσμια διασπορά.


Δείτε τα ταμεία μας


Ταμεία Pension Plan

Επιλέξτε ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα συνταξιοδοτικά μας ταμεία.

Μπορείτε να διαφοροποιείτε την επενδυτική σας στρατηγική αναλόγως των αναγκών σας.


Δείτε τα ταμεία μας