Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ταμεία

Επενδυτικές επιλογές

H επενδυτική μας φιλοσοφία

 

Πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και μακροπρόθεσμος ορίζοντας. Η διαχρονική συνταγή της επιτυχίας.

Έρευνες δείχνουν ότι ένα σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρέχει, κατά μέσο όρο, υψηλότερες αποδόσεις από ένα χαρτοφυλάκιο στρατηγικής συχνών αλλαγών.

Εφαρμόζουμε με συνέπεια μια πειθαρχημένη επενδυτική διαδικασία, δοκιμασμένη για πάνω από τρεις δεκαετίες σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις σας για τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε. Τα επενδυτικά μας ταμεία σας προσφέρουν παγκόσμια διασπορά, με έκθεση στα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια από όλο τον κόσμο, τα οποία επιλέγουμε αποκλειστικά μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση και σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών συνεργατών μας.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ταμείων, διαθέσιμα προς επιλογή για επένδυση, ανάλογα με το αν είστε κάτοχος συμβολαίου Ancoria Life Policy ή μέλος του Ancoria Pension Plan.

Ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ

 

"Ως θεσμικοί επενδυτές, λαμβάνουμε υπόψη και ενσωματώνουμε κριτήρια βιωσιμότητας στις επενδυτικές μας αποφάσεις"

Στην Ancoria πιστεύουμε ότι, ως θεσμικοί επενδυτές, οφείλουμε να συνεκτιμούμε Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και σχετικούς με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κινδύνους και ευκαιρίες κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους κινδύνους και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για μας και τους πελάτες μας, καθώς επίσης για να προσφέρουμε οποιαδήποτε άλλα οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία. Η αντίληψη αυτή έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία σχεδιασμού λήψης επενδυτικών αποφάσεων και συνεχίζει να μας καθοδηγεί μέχρι σήμερα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγισή μας μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση της Ancoria για ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων.

 

Ταμεία Life Policy

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά επενδυτικών επιλογών.

Προσφέρουμε περισσότερα από 30 ταμεία με παγκόσμια διασπορά.


Δείτε τα ταμεία μας


Ταμεία Pension Plan

Επιλέξτε ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα συνταξιοδοτικά μας ταμεία.

Μπορείτε να διαφοροποιείτε την επενδυτική σας στρατηγική αναλόγως των αναγκών σας.


Δείτε τα ταμεία μαςΤο έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.