Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος


Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματος σας και δείτε το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που έχετε διαθέσιμο κάθε χρόνο για συνταξιοδοτικές εισφορές.

  • Εισόδημα
  • Αφαιρέσεις
  • Εκπτώσεις
Ετήσιος μικτός μισθός
Ετήσια μικτά ενοίκια
Συνδρομές σε συντεχνίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα
Ετήσιες συνεισφορές σε συνταξιοδοτικά σχέδια ή ταμεία προνοίας
Ετήσιες συνεισφορές σε ιδιωτικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής
Ασφαλιζόμενο ποσό ζωής
Ετήσιo ασφάλιστρo ζωής

Αποτελέσματα

Ετήσιος μικτός μισθός 70,000
Ετήσια μικτά ενοίκια 5,000
Έξοδα ενοικιαζόμενων υποστατικών (20% του μικτού ενοικίου από ενοικιαζόμενα υποστατικά) 1,000
Συνδρομές σε συντεχνίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα 300
Ετήσιες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8.3% του ετήσιου μικτού μισθού)
Σύνολο εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας (1.7% Ιαν-Φεβ και 2.65% Μαρ-Δεκ επι του συνολικού εισοδήματος) 1,275
Ταμείο Προνοίας ή Συνταξιοδοτικό Σχέδιο (μέχρι 10% του ετήσιου μικτού μισθού) 2,000
Ετήσιες συνεισφορές σε ιδιωτικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (μέχρι 1.5% του ετήσιου μικτού μισθού) 1,050
Ασφάλιστρα ζωής (έως 7% του ασφαλισμένου ποσού) 3,000
First 19,500 at 0%
Next 8,500 at 20% 1,700
Next 8,300 at 25% 2,075
Next 23,700 at 30% 7,110
Remaining 1,839 at 35% 644
Αποταμιεύοντας επιπλέον 2,879 ετησίως στο Ancoria Pension Plan το οποίο προσφέρει φορολογικά οφέλη μπορείτε να μειώσετε το φόρο εισοδήματος σας μέχρι και 956 το χρόνο!
Συγχαρητήρια! Έχετε χρησιμοποιήσει 100% της φορολογικής απαλλαγής σας για το χρόνο.

Αν θέλετε να αποταμιεύσετε περισσότερο μπορείτε να δείτε το Ancoria Life Policy.
Τα φορολογητέα εισοδήματα σας δεν υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των γι’ αυτό δεν χρειάζεται να μειώσετε το φόρο εισοδήματος σας.

Αν θέλετε να αποταμιεύετε για σωστό οικονομικό προγραμματισμό μπορείτε να δείτε το Ancoria Life Policy.

Δείτε περισσότερα για το Ancoria Pension Plan