Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Υπολογιστής Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος


Η αποταμίευση με στόχο μια άνετη συνταξιοδότηση αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα τη μεγαλύτερη ανησυχία του κάθε εργαζόμενου. Μάθετε αν όντως αποταμιεύετε ένα επαρκές ποσό με τον Υπολογιστή Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος.

  • Τα στοιχεία σας
  • Οι αποταμιεύσεις σας
  • Άλλες πηγές εισοδήματος
  • Οι προτιμήσεις σας
Ηλικία
Ποια είναι η ηλικία σας;
35
Ηλικία Συνταξιοδότησης
Σε ποια ηλικία σκοπεύετε να συνταξιοδοτηθείτε;
65
Ετήσιο Εισόδημα
Ποιος είναι ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός σας;
20,000
Αποταμιεύσεις για Συνταξιοδοτικούς Σκοπούς
Ποιο είναι το ποσό που έχετε αποταμιεύσει έως τώρα για την συνταξιοδότησή σας;
0
Συνταξιοδοτικές Συνεισφορές Εργοδότη
Τι ποσοστό επί του (μεικτού) μισθού σας συνεισφέρει ο εργοδότης σας με σκοπό την ενίσχυση της σύνταξής σας;
% 5
Προσωπικές Συνταξιοδοτικές Συνεισφορές
Τι ποσοστό επί του (μεικτού) μισθού σας συνεισφέρετε εσείς για την ενίσχυση της σύνταξής σας;
% 5
Κρατική Σύνταξη
Πόσες ασφαλιστικές μονάδες έχετε συγκεντρώσει μέχρι σήμερα μέσω των ετήσιων εισφορών σας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

Μπορείτε να μάθετε το σύνολο των ασφαλιστικών μονάδων που έχετε μέχρι σήμερα, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), διαφορετικά αφήστε το πεδίο κενό και η κρατική σας σύνταξη θα υπολογιστεί βάσει ορισμένων υποθέσεων που θα κάνουμε για εσάς.

Ασφαλιστικές Μονάδες
Άλλα Εισοδήματα
Πόσο ετήσιο εισόδημα από άλλες πηγές αναμένετε να έχετε κατά τη συνταξιοδότηση;
0
Επενδυτικό Προφίλ
Ποιο επενδυτικό προφίλ θα επιλέξετε για τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας;
Βιοτικό Επίπεδο κατά τη Συνταξιοδότηση
Ποίο είναι το βιοτικό επιπέδο που επιθυμείτε να έχετε κατά τη συνταξιοδότησή σας;

Ετήσιο Συνταξιοδοτικό Εισόδημα

Το συνταξιοδοτικό σας εισόδημα δεν θα είναι επαρκές. Προετοιμαστείτε σωστά σήμερα πριν να είναι πλέον αργά!

Συγχαρητήρια! Ο συνταξιοδοτικός σας προγραμματισμός φαίνεται να είναι αποτελεσματικός!

Η συνολική αξία των συνταξιοδοτικών σας αποταμιεύσεων κατά την επιθυμητή σας ηλικία συνταξιοδότησης, δηλαδή τα 65, εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα €6,902.

Αυτό το ποσό, μαζί με την ετήσια κρατική σύνταξή σας (που θα ξεκινήσετε να λαμβάνετε κατά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, δηλαδή τα 65 έτη) και με οποιοδήποτε άλλο επιπλέον εισόδημα έχετε καθορίσει, αναμένεται να σας δίνουν ένα προβλεπόμενο ετήσιο εισόδημα κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής σας, κοντά στα €6,902.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπληρώσατε, αν προχωρήσετε σε αύξηση των ετήσιων προσωπικών συνταξιοδοτικών συνεισφορών σας από 27 σε 27 του τρέχοντος μισθού σας, θα σας βοηθήσει να φτάσετε το επιθυμητό ετήσιο εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση, το οποίο για σας υπολογίζεται στα €6,902.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπληρώσατε, εκτιμάται ότι θα είστε σε θέση να λαμβάνετε το επιθυμητό ετήσιο εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση, το οποίο για σας υπολογίζεται στα €6,902.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας εάν ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τον συνταξιοδοτικό προγραμματισμό σας.

Το παρόν εργαλείο υπολογισμού συνταξιοδοτικού εισοδήματος σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν το επιθυμητό συνταξιοδοτικό εισόδημά σας, με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, τον μισθό και το επενδυτικό προφίλ σας, την εκτιμώμενη ηλικία συνταξιοδότησης, το εισόδημα και το επιθυμητό επίπεδο ζωής σας κατά τη συνταξιοδότηση, καθώς και εκ μέρους της Ancoria. Τα αποτελέσματα παρέχονται υπό τη μορφή ενός υπολογισμού των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων και του προβλεπόμενου εισοδήματός σας κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε. Τα αποτελέσματα έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πραγματικές συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Η Ancoria Insurance Public Ltd (“Ancoria”) δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή ορθότητα των αποτελεσμάτων και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε στρατηγική συνταξιοδοτικού προγραμματισμού ή επενδυτική στρατηγική ή συναλλαγή που ακολουθείται ή πραγματοποιείται βάσει των αποτελεσμάτων που παρέχει το εργαλείο. Τα αποτελέσματα δεν προορίζονται για σκοπούς καθοδήγησης της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τον συνταξιοδοτικό προγραμματισμό σας. Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευθείτε χρηματοοικονομικό σύμβουλο για ακριβή εκτίμηση της συνολικής σας κατάστασης και των αναγκών σας, προτού λάβετε σχετικές αποφάσεις. Το παρόν εργαλείο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό δεν αποτελούν προσφορά ή πρόταση για πώληση των προϊόντων της Ancoria. Επιπλέον, δεν αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών, και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή συμβουλών, εκ μέρους της Ancoria. Η Ancoria διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα του εργαλείου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Υπολογιστής συνταξιοδοτικού εισοδήματος - Υποθέσεις

Σταθερές παράμετροι
Μελλοντική ετήσια αύξηση μισθού 3%
Προσδόκιμο ζωής σε έτη 83 έτη
Ετήσιο επιτόκιο ανατοκισμού (Annuity rate) 2.5%

Μέση ετήσια εκτιμώμενη απόδοση ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ
Διασφάλιση Κεφαλαίου0,5%
Συντηρητικό1,5%
Ισορροπημένο3,0%
Αναπτυξιακό4,5%

Ποσοστό αναπήρωσης τελευτάιου μισθού ανάλογα με το επιθυμητό βιοτικό επίπεδο
Χαμηλότερο60%
Παρόμοιο70%
Καλύτερο80%
Πολύ καλύτερο90%
Υποθετικές παράμετροι για σύνταξη ΤΚΑ (αν οι μονάδες δεν είναι γνωστές)
Έτη στρατιωτικής θητείας 1 έτος
Έτη πανεπιστημιακών σπουδών 3 έτη
Εξαρτώμενα τέκνα στην ηλικία των 65 0
Ετήσια αύξηση μισθού μέχρι σήμερα 3.5%
Μελλοντικό κόστος πληθωρισμού 2%
Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.