Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Υπολογιστής Αποταμίευσης


Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Αποταμίευσης και δείτε το όφελος και την απόδοση που θα έχει για σας η σταθερή μηνιαία αποταμίευση.

Διάρκεια αποταμιευτικού σχεδίου
Πόσα χρόνια θα αποταμιεύετε;
5
Μηνιαία αποταμίευση
Πόσα θα αποταμιεύετε κάθε μήνα;
200
Εφάπαξ αρχικό ποσό
Πόσα έχετε ήδη αποταμιεύσει;
5,000
Επενδυτικό προφίλ
Ποια είναι η επενδυτική στρατηγική που θα εφαρμόσετε στις αποταμιεύσεις σας;

Το επενδυτικό προφίλ το οποίο περιγράφει καλύτερα την ανοχή σας στον επενδυτικό κίνδυνο (το επίπεδο κινδύνου που μπορείτε και επιθυμείτε να αναλάβετε). Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επενδυτικού προφίλ για να σας βοηθήσει.

Οι αποταμιεύσεις σας µε την πάροδο του χρόνου

Η αξία των αποταμιεύσεων σας μετά από 30 χρόνια θα είναι €349,789. Θα συνεισφέρετε συνολικά €118,000 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ τα υπόλοιπα οφείλονται σε υπεραξία του αρχικού σας κεφαλαίου.

Οι αριθμοί που προκύπτουν από το παρόν εργαλείο υπολογισμού αποταμίευσης βασίζονται σε και παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες. Η αξία της επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την αρχική αξία του ποσού που επενδύθηκε.

Υπολογιστής Αποταμίευσης - Υποθέσεις

Μέση ετήσια εκτιμώμενη απόδοση ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ
Διασφάλιση Κεφαλαίου0,5%
Συντηρητικό1,5%
Ισορροπημένο3,0%
Αναπτυξιακό4,5%
Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.