Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 2-Yr EUR Autocall 3.25% Guaranteed Coupon

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

Το Ancoria 2-Yr EUR Autocall 3.25% Guaranteed Coupon πληρώνει εγγυημένο ετήσιο κουπόνι 3,25% (καθαρό) για μέγιστη περίοδο δύο χρόνων.


Το ταμείο επίσης έχει τη δυνατότητα αυτόματης εξαργύρωσης (πρόωρη λήξη) στο τέλος του πρώτου χρόνου και προστασίας κεφαλαίου στη λήξη, υπό προϋποθέσεις και αναλόγως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (S&P 500 Index). 


Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διεθνούς εμβέλειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Νόμισμα αναφοράς του ταμείου είναι το ευρώ.


Κουπόνι: Το Ancoria 2-Yr EUR Autocall 3.25% Guaranteed Coupon πληρώνει εγγυημένο ετήσιο κουπόνι 3,25% (καθαρό) για μέγιστη περίοδο δύο χρόνων, ανεξαρτήτως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (S&P 500 Index). 


Αυτόματη εξαργύρωση, στο τέλος του 2ου Χρόνου: Αν κατά την πρώτη ημερομηνία παρατήρησης, η τιμή κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το ετήσιο κουπόνι.


Στη λήξη, στο τέλος τους 2ου Χρόνου: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη κατά την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του υποκείμενου δείκτη είναι: 

 • μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το ετήσιο κουπόνι και το αρχικό κεφάλαιο.
 • μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το ετήσιο κουπόνι και το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του υποκείμενου δείκτη.
   

 • έχουν ουδέτερη άποψη για την απόδοση του δείκτη αναφοράς.
 • δεν αναμένουν ο δείκτης αναφοράς να έχει στη λήξη αρνητική απόδοση μεγαλύτερη από 50% της αρχικής του τιμής. 
 • στοχεύουν σε ένα ελκυστικό εγγυημένο κουπόνι. 
 • αναζητούν επένδυση συνδεδεμένη με τον δείκτη των κορυφαίων 500 εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α.. 
 • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

2 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

S&P 500 Index

Εκδότης

Barclays Bank, Credit Suisse AG, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International Plc, SG Issuer

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

27/09/2022

Call Ημερομηνία

10/10/2023

Επίπεδο strike:

3,612.390

Ημερομηνία strike:

10/10/2022

Προστασία κεφαλαίου

Εγγυημένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,806.195

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Κουπόνι

3.25% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Σταθερό

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

31/10/2023, 31/10/2024

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

10/10/2023

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

31/10/2023

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

10/10/2024

Ημερομηνία εξαγοράς

31/10/2024

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Δυνατότητα ανάκλησης υπό προϋποθέσεις πριν από τη λήξη

Εγγυητής

Barclays Bank, Credit Suisse AG, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International Plc, SG Issuer

Προθεσμία Εγγραφής

10/10/2022

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/10/2023

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 50% από την αρχική του τιμή
 • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.