Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 3-Yr SEK Autocall 3.25% Guaranteed Coupon

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

Το Ancoria 3-Yr SEK Autocall 3.25% Guaranteed Coupon πληρώνει εγγυημένο ετήσιο κουπόνι 3,25% (καθαρό) για περίοδο τριών χρόνων.
Το ταμείο επίσης έχει τη δυνατότητα ετήσιας αυτόματης εξαργύρωσης (πρόωρη λήξη) και προστασίας κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις και αναλόγως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (OMX Stockholm 30 Index). 
Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διεθνούς εμβέλειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.
Νόμισμα αναφοράς του ταμείου είναι η σουηδική κορώνα. 


Κουπόνι: Το Ancoria 3-Yr SEK Autocall 3.25% Guaranteed Coupon πληρώνει εγγυημένο ετήσιο κουπόνι 3,25% (καθαρό) για περίοδο τριών χρόνων, ανεξαρτήτως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (OMX Stockholm 30 Index). 

Ετήσια αυτόματη εξαργύρωση (1ος και 2ος Χρόνος): Αν σε οποιασδήποτε ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το ετήσιο κουπόνι.

Στη λήξη, τον 3ο Χρόνο: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του δείκτη αναφοράς είναι: 

 • μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το ετήσιο κουπόνι και το αρχικό κεφάλαιο.
 • μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το ετήσιο κουπόνι και το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του δείκτη αναφοράς.

 • έχουν ουδέτερη άποψη για την απόδοση του δείκτη αναφοράς.
 • δεν αναμένουν ο δείκτης αναφοράς να έχει στη λήξη αρνητική απόδοση μεγαλύτερη από 40% της αρχικής του τιμής. 
 • στοχεύουν σε ένα ελκυστικό εγγυημένο κουπόνι. 
 • αναζητούν επένδυση συνδεδεμένη με τον δείκτη των κορυφαίων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue-chip) για την Σουηδία.
 • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

3 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

Leonteq Securities AG; Goldman Sachs International, London, GB; Citigroup Global Markets Funding Luxembourg; Morgan Stanley & Co International Plc; UBS AG

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

23/05/2022

Call Ημερομηνία

09/06/2023

Επίπεδο strike:

2,074.210

Ημερομηνία strike:

07/06/2022

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,244.526

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

3.25% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Fixed

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

27/06/2023, 27/06/2024,
27/06/2025 

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

09/06/2023, 10/06/2024

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

27/06/2023, 27/06/2024

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

09/06/2025

Ημερομηνία εξαγοράς

27/06/2025

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

Leonteq Securities AG; The Goldman Sachs Group, Inc; Citigroup Global Markets Ltd; Morgan Stanley; UBS AG

Προθεσμία Εγγραφής

10/06/2022

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2023

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 40% από την αρχική του τιμή
 • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.