Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 3-Year SEK Autocall 6.00% Fund

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

Το Ancoria 3-Year SEK Autocall 6.00% Fund προσφέρει την πιθανότητα για ετήσιο μικτό κουπόνι 6% και αυτόματη πρόωρη λήξη, αναλόγως της πορείας των δεικτών αναφοράς του ταμείου (OMX Stockholm 30, S&P 500). Συγκεκριμένα, αν σε κάθε ετήσια ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος και των δύο δεικτών αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική τους τιμή, το ταμείο θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το ετήσιο κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου, μείον αμοιβή διαχείρισης. To αρχικό ποσό επένδυσης προστατεύεται στη λήξη του ταμείου τον τρίτο και τελευταίο χρόνο, αν και οι δύο δείκτες αναφοράς δεν καταγράψουν πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική τους τιμή. Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

3 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος 1

OMX Stockholm 30 Index

Υποκείμενος 2

S&P 500 Index

Εκδότης

SG Issuer; Morgan Stanley & Co International Plc; Goldman Sachs International; Leonteq Securities Ag; Credit Suisse Ag

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

06/12/2021

Call Ημερομηνία

18/12/2023

Επίπεδο strike 1:

2,311.026

Επίπεδο strike 2:

4,668.670

Ημερομηνία strike:

16/12/2021

Όριο καταβολής κουπονιού 1:

2,311.026

Όριο καταβολής κουπονιού 2:

4,668.670

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου 1

1,502.167

Όριο προστασίας κεφαλαίου 2

3,034.640

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

6.00% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Conditional/Memory

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

16/12/2022, 18/12/2023

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

13/01/2023, 17/01/2024

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

16/12/2024

Ημερομηνία εξαγοράς

13/01/2025

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

SG Issuer; Morgan Stanley & Co International Plc; Goldman Sachs International; Leonteq Securities Ag; Credit Suisse Ag

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

16/12/2022, 18/12/2023,
16/12/2024 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

13/01/2023, 17/01/2024,
13/01/2025 

Προθεσμία Εγγραφής

20/12/2021

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0.70 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/12/2023

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, τουλάχιστον ένας δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
  • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.