Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 3-Yr SEK Autocall 10.25% Fund

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

 

Το Ancoria 3-Year SEK Autocall 10,25% Fund προσφέρει τη δυνατότητα για ετήσια μικτή απόδοση 10,25% με αυτόματη εξαργύρωση (πρόωρη λήξη) και προστασία κεφαλαίου στο τέλος της τριετούς του διάρκειας, αναλόγως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (OMX Stockholm 30 Index). Το ταμείο επενδύει σε έξι δομημένα προϊόντα διεθνούς εμβέλειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Για την περίοδο 2023 – 2024: Αν σε οποιασδήποτε ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το κουπόνι μέιον αμοιβή διαχείρισης για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου.

Στη λήξη του ταμείου, το έτος 2025: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του δείκτη αναφοράς είναι: 

 • μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 30,75% και 100% του αρχικού κεφαλαίου, μείον την αμοιβή διαχείρισης
 • μικρότερη της αρχικής και μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει 100% του αρχικού κεφαλαίου, μείον την αμοιβή διαχείρισης.
 • μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του δείκτη αναφοράς και την αμοιβή διαχείρισης.

 • έχουν ελαφρώς θετική άποψη για την απόδοση του δείκτη αναφοράς.
 • δεν αναμένουν ο δείκτης αναφοράς να έχει αρνητική απόδοση μεγαλύτερη από 35% της αρχικής του τιμής.
 • στοχεύουν σε ένα υψηλό κουπόνι.
 • αναζητούν επένδυση συνδεδεμένη με τον δείκτη των κορυφαίων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue-chip) της Σουηδίας.
 • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

3 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, London, GB, Morgan Stanley & Co International plc, J.P. Morgan Structured Products B.V., SG Issuer, BNP Paribas Issuance B.V.

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

12/10/2022

Call Ημερομηνία

25/10/2023

Επίπεδο strike:

1,965.288

Ημερομηνία strike:

25/10/2022

Προστασία κεφαλαίου

Εγγυημένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,277.437

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

10.25% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Yπό προϋποθέσεις, για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από ημερ. έναρξης ταμείου

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

25/10/2023, 25/10/2024

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

20/11/2023, 20/11/2024

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

27/10/2025

Ημερομηνία εξαγοράς

20/11/2025

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Δυνατότητα ανάκλησης υπό προϋποθέσεις πριν από τη λήξη

Εγγυητής

Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, London, GB, Morgan Stanley & Co International plc, JPMorgan Chase Bank, N.A., Société Générale, France, BNP Paribas

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

25/10/2023, 25/10/2024,
27/10/2025 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

20/11/2023, 20/11/2024,
20/11/2025 

Προθεσμία Εγγραφής

25/10/2022

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

0 %

Τέλος Διαχείρισης

1 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/12/2023

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
 • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.