Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 4-Year EUR Autocall 8.5% Fund

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

Το Ancoria 4-Year EUR Autocall 8.5% Fund προσφέρει τη δυνατότητα για ετήσια μικτή απόδοση 8,5% με αυτόματη εξαργύρωση (πρόωρη λήξη) και προστασία κεφαλαίου στο τέλος της τετραετούς του διάρκειας, αναλόγως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (EURO STOXX 50 Index). Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διεθνούς εμβέλειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Για την περίοδο 2024 – 2026: Αν σε οποιασδήποτε ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου.

Στη λήξη του ταμείου, το έτος 2027: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του δείκτη αναφοράς είναι: 

  • μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 34% και 100% του αρχικού κεφαλαίου, μείον την αμοιβή διαχείρισης
  • μικρότερη της αρχικής και μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει 100% του αρχικού κεφαλαίου, μείον την αμοιβή διαχείρισης.
  • μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του δείκτη αναφοράς και την αμοιβή διαχείρισης

  • έχουν ουδέτερη ή ελαφρώς θετική άποψη για την απόδοση του δείκτη αναφοράς.
  • δεν αναμένουν ο δείκτης αναφοράς να έχει αρνητική απόδοση μεγαλύτερη από 45% της αρχικής του τιμής.
  • στοχεύουν σε ένα υψηλό κουπόνι.
  • αναζητούν επένδυση συνδεδεμένη με τον δείκτη των κορυφαίων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue-chip) για την Ευρωζώνη.
  • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

4 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

EURO STOXX 50 Index

Εκδότης

EFG International Finance, Goldman Sachs International, London, GB, Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co International Plc, SG Issuer

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

13/03/2023

Call Ημερομηνία

28/03/2024

Επίπεδο strike:

4,231.270

Ημερομηνία strike:

29/03/2023

Όριο καταβολής κουπονιού:

4,231.270

Προστασία κεφαλαίου

Εγγυημένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης

Όριο προστασίας κεφαλαίου

2,327.199

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Κουπόνι

8.50% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Yπό προϋποθέσεις, για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από ημερ. έναρξης ταμείου

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

28/03/2024, 31/03/2025,
31/03/2026 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

29/04/2024, 08/05/2025,
29/04/2026 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

30/03/2027

Ημερομηνία εξαγοράς

29/04/2027

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Δυνατότητα ανάκλησης υπό προϋποθέσεις πριν από τη λήξη

Εγγυητής

EFG Bank AG, Zurich, Switzerland, The Goldman Sachs Group, Inc, Barclays Bank PLC, Morgan Stanley, Société Générale, France

Προθεσμία Εγγραφής

31/03/2023

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

1 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/05/2024

Δομημένα προϊόντα

100%

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.