Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Δομημένα Ταμεία

Ancoria 4-Year SEK Autocall 5% Fund

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

Το Ancoria 4-Year SEK Autocall 5% Fund προσφέρει την πιθανότητα για ετήσιο κουπόνι 5% και αυτόματη πρόωρη λήξη, αναλόγως του δείκτη αναφοράς του ταμείου (OMX Stockholm 30). Συγκεκριμένα, αν σε κάθε ετήσια ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το ετήσιο κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου. To αρχικό ποσό επένδυσης προστατεύεται στη λήξη του ταμείου τον τέταρτο και τελευταίο χρόνο, αν ο δείκτης αναφοράς δεν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή. Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Κατηγορία

Δομημένα Ταμεία

Διάρκεια

4 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

SG Issuer; Natixis Structured Issuance SA; J.P. Morgan Structured Products B.V.; BNP Paribas Issuance B.V.; Morgan Stanley B.V.

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

29/05/2018

Call Ημερομηνία

15/06/2020

Επίπεδο strike:

1,586.984

Ημερομηνία strike:

25/05/2018

Όριο καταβολής κουπονιού:

1,586.984

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,031.540

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

5.00% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Conditional/Memory

Ημερομηνίες παρατήρησης κουπονιού

27/05/2019, 25/05/2020,
25/05/2021, 25/05/2022 

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

18/06/2019, 15/06/2020,
15/06/2021, 15/06/2022 

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

27/05/2019, 25/05/2020,
25/05/2021 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

18/06/2019, 15/06/2020,
15/06/2021 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

25/05/2022

Ημερομηνία εξαγοράς

15/06/2022

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

Société Générale; Natixis; JPMorgan Chase Bank, N.A.; BNP Paribas; Morgan Stanley

Προθεσμία Εγγραφής

20/06/2018

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

0 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Τέλος απόδοσης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/05/2020

JPMorgan 4Y SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

Natixis 4-Year SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

BNP Paribas 4-Year SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

Morgan Stanley BV 4-Year SEK Autocal BRC 5%l on OMX

20%

SG 4Y SEK Autocall BRC 5% on OMX

20%

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
  • Εάν κατά τη λήξη ο δείκτης αναφοράς OMX Stockholm 30 καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% της αρχικής του τιμής, οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους, ή και ολόκληρου, του αρχικού ποσού επένδυσής τους
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου
  • Εάν το Ταμείο εξαργυρωθεί νωρίτερα, οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων δεν θα έχουν δικαίωμα σε μελλοντικές καταβολές κουπονιού
  • Εάν ένας εκδότης ή/και Εγγυητής (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.