Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund

Τιμη Μοναδας

107,00

Νομισμα

EUR

1 Μηνας

0,84%

1 Χρόνος

12,63%

Ημερομηνια Αποτιμησης

08 Μαρ 2022

Κλειστό για επένδυσηΓενική εικόνα

Το Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund προσφέρει ετήσια απόδοση μέχρι 4.0% (εγγυημένο κουπόνι 0.5%, bonus κουπόνι 3.5% υπό προϋποθέσεις) με δυνατότητα ετήσιας αυτόματης εξαργύρωσης, αναλόγως του δείκτη αναφοράς του ταμείου (Euro Stoxx 50). To αρχικό ποσό επένδυσης προστατεύεται στη λήξη του ταμείου εντός του 2025, αν ο δείκτης αναφοράς δεν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή (3840.97). Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Για την περίοδο 2021 – 2024: Το ταμείο θα πληρώνει κάθε χρόνο το εγγυημένο κουπόνι. Επιπρόσθετα, αν σε οποιασδήποτε ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το bonus κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου.

 

Στη λήξη του ταμείου, το έτος 2025: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του δείκτη αναφοράς είναι:

 

 • μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 18.0% και 100% του αρχικού κεφαλαίου.
 • μικρότερη της αρχικής και μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 0.5% και 100% του αρχικού κεφαλαίου.
 • μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 0.5% και το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του δείκτη αναφοράς.

 


 • έχουν ουδέτερη ή ελαφρώς θετική άποψη για την απόδοση του δείκτη αναφοράς.
 • δεν αναμένουν ο δείκτης αναφοράς να έχει αρνητική απόδοση μεγαλύτερη από 35% της αρχικής του τιμής.
 • στοχεύουν σε ένα ελάχιστο εγγυημένο κουπόνι και σε bonus κουπόνι υπό προϋποθέσεις.
 • αναζητούν επένδυση συνδεδεμένη με τον δείκτη των κορυφαίων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue-chip) για την Ευρωζώνη.
 • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

 


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

Κλειστό για επένδυση

Υποκείμενος

EURO STOXX 50 Index

Εκδότης

BNP Paribas Issuance BV; Goldman Sachs Finance Corp International Ltd; Morgan Stanley BV; Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA; EFG International Finance (Guernsey) Ltd

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

17/02/2020

Επίπεδο strike:

3,840.970

Ημερομηνία strike:

14/02/2020

Προστασία κεφαλαίου

Εγγυημένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης

Όριο προστασίας κεφαλαίου

2,496.640

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Κουπόνι

0.50% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Σταθερό

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

05/03/2021, 08/03/2022,
06/03/2023, 05/03/2024,
05/03/2025 

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

15/02/2021, 14/02/2022,
14/02/2023, 14/02/2024 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

05/03/2021, 08/03/2022,
06/03/2023, 05/03/2024 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

14/02/2025

Ημερομηνία εξαγοράς

05/03/2025

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Δυνατότητα ανάκλησης υπό προϋποθέσεις πριν από τη λήξη

Εγγυητής

BNP Paribas; The Goldman Sachs Group Inc.; Morgan Stanley; Citigroup Global Markets Ltd; EFG International AG

Όριο καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

3,840.970

Επιπρόσθετο Κουπόνι

3.50% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

Ετησίως

Είδος Επιπρόσθετου Κουπονιού

Yπό προϋποθέσεις, για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από ημερ. έναρξης ταμείου

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

15/02/2021, 14/02/2022,
14/02/2023, 14/02/2024,
14/02/2025 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

05/03/2021, 08/03/2022,
06/03/2023, 05/03/2024,
05/03/2025 

Προθεσμία Εγγραφής

11/03/2020

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/01/2022

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
 • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
 • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.