Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Δομημένα Ταμεία

Ancoria 5-Year EUR Autocall 1% Plus 4% Fund

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη ΕξαργύρωσηΓενική εικόνα

The Ancoria 5-Year EUR Autocall 1% Plus 4% Fund ("the Fund") offers policyholders the opportunity to earn an annual return up to 5% depending on the performance of the Euro Stoxx 50 Index ("the Index"). Initial capital is subject to a loss only if the Index drops more than 35% from its Initial Level (3570.57) on the Final Observation Date (05/12/2022) at maturity.


  • Has a neutral to slightly positive outlook on the performance of the Euro Stoxx 50 Index 
  • Does not expect the Euro Stoxx 50 Index to drop more than 35% from its Initial Levels at maturity 
  • Aims for a minimum fixed coupon plus an attractive conditional bonus coupon 
  • Is looking for an investment linked to Eurozone’s leading Blue-chip equity index 
  • Can accept a holding period of up to 5 years 

 


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Κατηγορία

Δομημένα Ταμεία

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

EURO STOXX 50 Index

Εκδότης

Goldman Sachs International; Natixis Structured Issuance SA; EFG International Finance (Guernsey) Ltd; SG Issuer; Crédit Agricole CIB

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

06/12/2017

Call Ημερομηνία

23/12/2019

Επίπεδο strike:

3,570.570

Ημερομηνία strike:

05/12/2017

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

2,320.880

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Κουπόνι

1.00% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Fixed

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

27/12/2018, 23/12/2019,
23/12/2020, 23/12/2021,
23/12/2022 

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

05/12/2018, 05/12/2019,
07/12/2020, 06/12/2021 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

27/12/2018, 23/12/2019,
23/12/2020, 23/12/2021 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

05/12/2022

Ημερομηνία εξαγοράς

23/12/2022

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

Goldman Sachs International; Natixis; EFG International AG; Société Générale; Crédit Agricole CIB

Όριο καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

3,570.570

Επιπρόσθετο Κουπόνι

4.00% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

Ετησίως

Είδος Επιπρόσθετου Κουπονιού

Conditional/Memory

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

05/12/2018, 05/12/2019,
07/12/2020, 06/12/2021,
05/12/2022 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

27/12/2018, 23/12/2019,
23/12/2020, 23/12/2021,
23/12/2022 

Προθεσμία Εγγραφής

28/12/2017

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

0 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Τέλος απόδοσης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2019

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
  • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.