Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Γενική εικόνα

Το ταμείο δεν μπορεί να δεχτεί νέες καταθέσεις ή μεταφορές από τις 13 Μαρτίου 2015.

Όλες οι καταθέσεις που θα γίνουν στο ταμείο θα μεταφερθούν στο Money Market Fund SEK.

Το Interest Account SEK είναι ταμείο σταθερού εισοδήματος με ετήσιο κουπόνι πληρωτέο ανά τριμηνία. Το ταμείο είναι εγγυημένο από την Ancoria Insurance Public Ltd και προσφέρει τη δυνατότητα απεριόριστων αναλήψεων.

Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.


  • αναζητούν προστασία κεφαλαίου
  • δεν επιθυμούν να αναλάβουν κίνδυνο αγοράς
  • έχουν βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα
  • επιθυμούν σταθερό εισόδημα πληρωτέο ανά τριμηνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επιτόκιο

0.25% ετησίως

Τέλος Διαχείρισης

0%

Συχνότητα καταβολής επιτοκίου

Ανα τρίμηνο

Αλλαγή επιτοκίου 

Ad-hoc

 
 

Έντυπα


Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οποιεσδήποτε εγγυήσεις υπόκεινται στην ικανότητα της Ancoria Insurance Public Ltd να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της.
  • Εάν το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επένδυση διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου (ΕΥΡΩ), οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.