Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Γενική εικόνα

Το ταμείο δεν μπορεί να δεχτεί νέες καταθέσεις ή μεταφορές από τις 13 Μαρτίου 2015.

Όλες οι καταθέσεις που θα γίνουν στο ταμείο θα μεταφερθούν στο Money Market Fund SEK.

Το Interest Account SEK είναι ταμείο σταθερού εισοδήματος με ετήσιο κουπόνι πληρωτέο ανά τριμηνία. Το ταμείο είναι εγγυημένο από την Ancoria Insurance Public Ltd και προσφέρει τη δυνατότητα απεριόριστων αναλήψεων.

Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.


  • αναζητούν προστασία κεφαλαίου
  • δεν επιθυμούν να αναλάβουν κίνδυνο αγοράς
  • έχουν βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα
  • επιθυμούν σταθερό εισόδημα πληρωτέο ανά τριμηνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επιτόκιο

0% ετησίως

Τέλος Διαχείρισης

0%

Συχνότητα καταβολής επιτοκίου

Ανα τρίμηνο

Αλλαγή επιτοκίου 

Ad-hoc

 
 

Έντυπα


Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οποιεσδήποτε εγγυήσεις υπόκεινται στην ικανότητα της Ancoria Insurance Public Ltd να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της.
  • Εάν το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επένδυση διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου (ΕΥΡΩ), οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο.