Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Μετοχικό Ταμείο

High Dividend Europe

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Κλειστό για επένδυσηΓενική εικόνα

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου επενδύοντας σε κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης (‘blue-chip’) με σχετικά υψηλή μερισματική απόδοση. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.


  • έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές μετοχών
  • επιδιώκουν επίτευξη σημαντικής υπεραξίας κεφαλαίου
  • μπορούν να αποδεχτούν σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα σημαντικής απώλειας κεφαλαίου
  • έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Eτήσια απόδοση %2020201920182017201620152014
SEK-9,4824,73-7,3110,944,55-6,019,93
EUR-5,9722,13-11,017,750,51-3,83,5
USD3,1319,74-15,3123,05-3,36-13,5-8,54

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Utdelningsaktier-Eur

Κατηγορία

Μετοχικό Ταμείο

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Νόμισμα Βάσης

EUR

Επίπεδο Κινδύνου

6

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

13/05/2005

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK / 10,7484 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

-

Διαχειριστής ταμείου

Danske Bank
Private Banking Göteborg
Box 11055
404 22 Gothenburg
Sweden

Συναλλαγή

Καθημερινή

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2021

Siemens AG (Regd)

5,05%

Michelin B

4,03%

Zurich Insurance Group Regd (CH)

3,82%

Sampo Oyj A

3,77%

Nestle SA

3,62%

Roche Holding (Genusscheine)

3,55%

SKF AB B

3,44%

Total S.A.

3,43%

KBC Groep NV

3,4%

DnB ASA

3,34%

Μετοχές & Μετοχικά Ταμεία

94,7%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών

5,3%

Ελβετία

18,18%

Γερμανία

16,04%

Ηνωμένο Βασίλειο

13,45%

Γαλλία

12,94%

Σουηδία

8,45%

Νορβηγία

8,35%

Φινλανδία

5,93%

Μετρητά

5,3%

Ιταλία

5,17%

Βέλγιο

3,4%

Ισπανία

2,79%

Χρηματοοικονομικά

30,42%

Διανομές

13,64%

Βιομηχανίες

11,63%

Υγειονομική Περίθαλψη

9,52%

Ενέργεια

7,79%

Καταναλωτικά Αγαθά Πρώτης Ανάγκης

6,52%

Τηλεπικοινωνιακοί Φορείς

6,16%

Consumer Goods

5,91%

Μετρητά

5,3%

Υλικά

3,11%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.