Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Print
Print

Ancoria Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μετρητών - EUR


31 Οκτωβρίου 2020


Logo
Στόχος του ταμείου

Στοχεύει στη μέγιστη προστασία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις σε αξιόπιστα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα.

 
Δείκτης κινδύνου και απόδοσης
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
 
1 2 3 4 5 6 7
Η κλίμακα κινδύνου βασίζεται στην εσωτερική μεθοδολογία υπολογισμού της Ancoria.
 
Κύρια χαρακτηριστικά
Κατηγορία: Συνταξιοδοτικό Ταμείο
Νόμισμα αναφοράς: EUR
Νόμισμα βάσης: EUR
Ημερομηνία έναρξης ταμείου: 21/12/2015
Αρχική τιμή μονάδας: 100 EUR
Ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου: -
Διαχειριστής ταμείου: Ancoria Insurance Public Ltd
Συχνότητα επένδυσης: Εβδομαδιαίως
Προθεσμία συναλλαγών: 11.00 προ μεσημβρίαν, ώρα Κύπρου, κατά την εργάσιμη μέρα πριν από την ημερομηνία αποτίμησης.
Εξαγορά: Σε 6 ημέρες
Ετήσιο τέλος διαχείρισης: 0,50 %

Γράφημα απόδοσης
 
Απόδοση
Περίοδος1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος20192018201720162015
%-0.05-0.13-0.22-0.38-0.5-0.51-0.6-0.420 *
*Υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης του ταμείου 21/12/2015

 
Σύνθεση χαρτοφυλακίου
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών  100.00%

 
Μεγαλύτερες θέσεις
Barclays  20.00%
Julius Baer  20.00%
UBS  20.00%
EFG Bank  20.00%
Credit Suisse  11.11%
ERK CS 1Y Floored Floater in EUR 0.5%  8.89%

Σημειώσεις
Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση για πώληση ή αγορά μονάδων του συγκεκριμένου Ταμείου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή σύσταση για αγορά ή πώληση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν ανεξάρτητα οποιουσδήποτε κινδύνους χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο και θα πρέπει να συμβουλεύονται τους νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς τους συμβούλους, όπου χρειάζεται. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις αποδόσεις βασίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) μετά την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφόρηση που προέρχεται από αξιόπιστες πηγές όμως η Ancoria Insurance Public Ltd δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα της πληροφόρησης αυτής.