Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Print
Print

Money Market Fund GBP - GBP


02 Μαρτίου 2021


Logo
Στόχος του ταμείου

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη απόδοσης ανάλογης των επιτοκίων χρηματαγοράς σε Βρετανική Λίρα, αναλαμβάνοντας ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε καταθέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το ταμείο δύναται επίσης να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και άλλα μέσα χρηματαγοράς. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Βρετανική Λίρα.

 
Δείκτης κινδύνου και απόδοσης
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
 
1 2 3 4 5 6 7
Η κλίμακα κινδύνου βασίζεται στην εσωτερική μεθοδολογία υπολογισμού της Ancoria.
 
Κύρια χαρακτηριστικά
Σουηδικό όνομα ταμείου: Penningmarknadsfond GBP
Κατηγορία: Ταμείο Μετρητών
Νόμισμα αναφοράς: GBP
Νόμισμα βάσης: GBP
Ημερομηνία έναρξης ταμείου: 08/02/2016
Αρχική τιμή μονάδας: 100 GBP / 127,4694 EUR *
Ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου: -
Διαχειριστής ταμείου: Ancoria Insurance Public Ltd
Συχνότητα επένδυσης: Ημερησίως
Προθεσμία συναλλαγών: 1.00 μετά μεσημβρίαν, ώρα Κύπρου, κατά την εργάσιμη μέρα πριν από την ημερομηνία αποτίμησης.
Εξαγορά: Σε 10 ημέρες
Ετήσιο τέλος διαχείρισης: 0,25 %

* Υπολογίζεται βάσει της GBP/ΕΥΡΩ τιμής συναλλάγματος στις 10/02/2016

 
Απόδοση
Περίοδος1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος20202019201820172016
%-0,04-0,05-0,05-0,050,260,43-0,03-0,15-0,17 *
*Υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης του ταμείου 08/02/2016

 
Σύνθεση χαρτοφυλακίου
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών  100,00%

 
Μεγαλύτερες θέσεις
Aberdeen Standard – ASI Sterling Money Market Fund  48,19%
Royal London Cash Plus M Inc Fund  47,29%

Σημειώσεις
Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση για πώληση ή αγορά μονάδων του συγκεκριμένου Ταμείου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή σύσταση για αγορά ή πώληση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν ανεξάρτητα οποιουσδήποτε κινδύνους χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο και θα πρέπει να συμβουλεύονται τους νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς τους συμβούλους, όπου χρειάζεται. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις αποδόσεις βασίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) μετά την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφόρηση που προέρχεται από αξιόπιστες πηγές όμως η Ancoria Insurance Public Ltd δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα της πληροφόρησης αυτής.