Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Ancoria Life Policy

Χρεώσεις

Ετήσια τέλη

Life Policy €60
Life Policy με παροχή επενδυτικών συμβουλών €60 + 0.50%
 

Τέλη διαχείρισης

Διαχείριση ταμείου 0 - 1.5% (βλέπε Ειδικούς Όρους Ταμείου)
 

Τέλη μεταφοράς (μεταξύ Ταμείων)

Διαδικτυακά Δωρεάν
Μη διαδικτυακά €25
 

Τέλη Εξαγοράς (για κάθε Ταμείο)

Διαδικτυακά €20
Μη διαδικτυακά €35
Με επίσπευση 1% (Ελάχιστο ποσό €50, Μέγιστο ποσό €250)
Με πάγια εντολή (εφάπαξ) €25
 

Άλλα Τέλη

Επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω ταχυδρομείου €3
Αντικατάσταση κωδικού Ancoria OnLine μέσω ταχυδρομείου €10
Αντικατάσταση κωδικού Ancoria OnLine ηλεκτρονικά Δωρεάν
Ετήσια κατάσταση λογαριασμού/κατάσταση λογαριασμού/κατάσταση συναλλαγών μέσω ταχυδρομείου €10
Ετήσια κατάσταση λογαριασμού/κατάσταση λογαριασμού/κατάσταση συναλλαγών μέσω Ancoria OnLine Δωρεάν
Κατάσταση συναλλαγών για χρονολογία πριν από το 2006 €50
Αλλαγή Κατόχου Ασφαλιστηρίου €50
Διοικητικό τέλος για διαδικτυακές συναλλαγές μετοχών
(δεν περιλαμβάνει τέλη συναλλαγών)
1% (Ελάχιστο ποσό €200)
Ειδοποίηση για μη διευθετημένα τέλη €10
Αναγκαστική πώληση Ταμείων €40
Ακύρωση του Ancoria Life Policy €60
 

Τέλη Λογαριασμού Υποθεματοφυλακής

Σύσταση €5,000
Διοικητικό τέλος πληρωτέο ανά τρίμηνο, ως ποσοστό του κεφαλαίου στο λογαριασμό υποθεματοφυλακής
(δεν περιλαμβάνει τέλη θεματοφυλακής)
0.50% (Μέγιστο ποσό €20,000)
 


Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.