Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Σχεδιασμός και Καθοδήγηση

Αρχές αποταμίευσης και επένδυσης

Καθορίστε συγκεκριμένους, εφικτούς στόχους.

Το πρώτο βήμα για έναν συνετό οικονομικό προγραμματισμό είναι ο καθορισμός σωστών οικονομικών στόχων.

Οι στόχοι σας θα πρέπει όχι μόνο να είναι συγκεκριμένοι και εφικτοί, αλλά και να συνοδεύονται από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το πώς θα τους επιτύχετε εξαρτάται κυρίως από το επενδυτικό σας προφίλ, το ύψος του κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας. Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν τη βάση της οικονομικής σας στρατηγικής. Είναι λοιπόν σημαντικό, πριν προχωρήσετε στην επένδυσή σας, να έχετε διαμορφώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για όλες τις πιο πάνω παραμέτρους.

Ένας βραχυπρόθεσμος επενδυτικός στόχος θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε διάστημα από ένα μέχρι πέντε χρόνια. Ίσως να θέλετε να προγραμματίσετε τις διακοπές σας, να πάρετε άδεια άνευ απολαβών ή να αγοράσετε καινούριο αυτοκίνητο. Κατά κανόνα, αν οι στόχοι σας είναι βραχυπρόθεσμοι, θα πρέπει να επιλέξετε πιο συντηρητικά μέσα με λιγότερο ρίσκο, όπως μετρητά και ταμεία σταθερού εισοδήματος.

Ένας μεσοπρόθεσμος επενδυτικός στόχος θα μπορούσε να αποδώσει σε περίπου πέντε μέχρι δέκα χρόνια. Για να επιτύχετε έναν μεσοπρόθεσμο στόχο, όπως για παράδειγμα να αποταμιεύσετε για την προκαταβολή του νέου σας σπιτιού ή διαμερίσματος, ίσως να σας ενδιέφερε να μελετήσετε έναν συνδυασμό συντηρητικών μέσων, π.χ. μετρητά ή ομόλογα, και επενδύσεων με μεγαλύτερο ρίσκο όπως είναι οι μετοχές, που προσφέρουν τη δυνατότητα ψηλότερων αποδόσεων.

Μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική θα αποφέρει καρπούς σ’ έναν χρονικό ορίζοντα δέκα και πλέον ετών. Η αποταμίευσή σας μπορεί να στοχεύει, για παράδειγμα, στη μόρφωση των παιδιών σας ή σε μια άνετη συνταξιοδότηση. Αν η επένδυσή σας αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου οικονομικού στόχου, θα επιλέξετε γενικότερα να επενδύσετε σε επενδυτικές κατηγορίες με ψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις, όπως μετοχές, που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν μεγαλύτερη υπεραξία κεφαλαίου.

Διασπορά του επενδυτικού κινδύνου.

Η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου ή διαφοροποίηση σημαίνει απλά μείωση του ρίσκου που αναλαμβάνετε μέσω της διασποράς του σε διάφορα είδη επενδύσεων, που θα αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο συμβάν της αγοράς.

Για παράδειγμα, όταν η οικονομία μιας χώρας καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι μετοχές τείνουν να προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις από τα ομόλογα. Αντίθετα, σε συνθήκες οικονομικής επιβράδυνσης, τα ομόλογα έχουν συχνά καλύτερες αποδόσεις από τις μετοχές. Αν λάβουμε υπόψη την αστάθεια και τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των αγορών, μια συνδυασμένη επένδυση σε μετοχές και ομόλογα μειώνει τον κίνδυνο σημαντικών απωλειών λόγω αλλαγής των συνθηκών της αγοράς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα διασποράς μέσω κατανομής σε διάφορες επενδυτικές κατηγορίες.

Η διαφοροποίηση μπορεί ακόμη να αφορά γεωγραφικές περιοχές, τομείς ή κλάδους της οικονομίας, νομίσματα, την πιστοληπτική διαβάθμιση ενός οργανισμού (στην περίπτωση των ομολόγων) και πολλά άλλα είδη επενδύσεων.

Η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου δεν σας εγγυάται ότι δεν θα χάσετε χρήματα, αλλά σίγουρα θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς σας στόχους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο.

Η δύναμη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης.

Μια μικρή επένδυση που γίνεται νωρίς, μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο ποσό από μια μεγάλη επένδυση που γίνεται αργότερα. Αυτό οφείλεται στην σύνθετη κεφαλαιοποίηση(compounding).

Αυτή προκύπτει όταν τα κέρδη από μια επένδυση επενδύονται εκ νέου ώστε να αποφέρουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη με την πάροδο του χρόνου. Με άλλα λόγια, η σύνθετη κεφαλαιοποίηση διασφαλίζει τη δημιουργία αποδόσεων τόσο επί του αρχικού κεφαλαίου που έχετε επενδύσει όσο και συσσωρευμένα με την πάροδο του χρόνου.

Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της επένδυσης, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ‘οφελος της σύνθετης κεφαλαιοποίησης. Όσο συχνότερα επαναπενδύετε τα κέρδη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση της επένδυσής σας.

Φανταστείτε το εξής.

Ας πούμε ότι η επένδυσή σας έχει μια ετήσια απόδοση 6%. Με τον ρυθμό αυτό, η αξία της θα διπλασιαστεί σε 12 χρόνια! Έτσι λοιπόν, όσο πιο σύντομα αρχίσετε να επενδύετε τόσο το καλύτερο. Ακόμη κι ένα πολύ μικρό ποσό έχει τη δική του αξία.

Η σημασία της επενδυτικής πειθαρχίας.

Οι επενδυτές πάντοτε επιζητούν την κατάλληλη χρονική στιγμή για να εισέλθουν στην αγορά. Ωστόσο η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής – ή η είσοδος στην αγορά στο χαμηλότερο σημείο – είναι κάτι που ακόμη και επαγγελματίες επενδυτές που ξοδεύουν αμέτρητες ώρες μπροστά από τις οθόνες τους αναλύοντας δεδομένα και ειδήσεις δυσκολεύονται να επιτύχουν.

Ευτυχώς, τα πράγματα είναι πιο εύκολα σε ό,τι αφορά τον οικονομικό σας προγραμματισμό. Το βασικότερο για σας είναι να καθορίσετε πόσο χρόνο έχετε μπροστά σας μέχρι τη στιγμή που θα θέλατε να αξιοποιήσετε τις αποταμιεύσεις σας, ώστε η διάρκεια της επένδυσης να σας επιτρέπει να υλοποιήσετε τους στόχους σας.

Αν έχετε στη διάθεσή σας 10 ή περισσότερα χρόνια και μπορείτε να επενδύσετε σ’ ένα χαρτοφυλάκιο που σας προσφέρει διασπορά του κινδύνου, η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε είναι πάντα το σήμερα. Έτσι θα αρχίσετε να απολαμβάνετε τα οφέλη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης άμεσα, επιτυγχάνοντας ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης επί του αρχικού σας κεφαλαίου.

Μ’ ένα έξυπνο επενδυτικό σχέδιο και την ανάλογη πειθαρχία που απαιτείται για να το τηρήσετε και να το ακολουθήσετε πιστά, το ζήτημα της κατάλληλης χρονικής συγκυρίας της αγοράς δεν χρειάζεται καν να σας απασχολεί.

Είστε έτοιμοι να επενδύσετε μαζί μας;


Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.