Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Pic - Ancoria Money Market Funds -600x400

2023-10-31

Ancorias Penningmarknadsfonder

Efter ett decennium av superlåga räntor och rikligt monetärt stöd från centralbankerna världen över, ledde specifika händelser till rekordhög inflation över hela världen. Pandemin och kriget i Ukraina orsakade en kraftig ökning i prisnivåerna, vilket skadade den disponibla inkomsten och konsumtionen. Centralbankerna reagerade med att inleda en intensiv åtstramning av penningpolitiken för att bekämpa inflationen.

Följaktligen anpassade sig kapitalmarknaderna till inflationsmiljön och de höjda räntorna. Inlåningsräntor samt avkastningen på ränteinstrument hoppade till historiskt höga nivåer efter ett lugnt decennium med noll- eller negativa räntor.

Ancoria Insurance erbjuder fonder som enbart investerar i kontanter och kontantekvivalenter och mer specifikt i penningmarknadsfonder. Fonderna erbjuds i svenska kronor (kr), euro (€), brittiska pund (£) och amerikanska dollar ($). Investering i dessa fonder kräver inga minimibelopp och har ingen bindningstid. Fonderna värderas dagligen, vilket gör att investerare kan köpa och sälja andelar på daglig basis.

 

Utveckling

Q3 2023

Hittills i år

Penningmarknadsfond SEK

0,91 %

2,48 %

Penningmarknadsfond EUR

0,78 %

2,01 %

Penningmarknadsfond GBP

1,06 %

2,97 %

Penningmarknadsfond USD

1,24 %

3,77 %

Alla siffror för utvecklingen är netto efter avgifter och inte årsvisa. Kvartalets data avser perioden 2023-06-30 – 2023-09-29 och siffrorna för Hittills i år gäller per 2023-10-19. Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator eller garanti för framtida utveckling. Penningmarknadsfonder innebär en risk för kapitalförlust. Värdet på din investering kan fluktuera. Att investera i penningmarknadsfonder är inte som att investera i bankinsättning. Försäkringstagare vars basvaluta skiljer sig från fondens valuta kommer att vara föremål för valutarisk.Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.