Investering under volatila tider

Ancoria Insurance
APRIL 2022
Ancoria Insurance
Investering under volatila tider

Rysslands invasion av Ukraina orsakade stor turbulens, vid en tidpunkt då världen försökte återhämta sig från konsekvenserna av pandemin som bröt ut för ungefär två år sedan. Även om fokus ligger på förlusten av människoliv, finns det också en betydande inverkan på det globala finansiella systemet och de globala marknaderna där aktier och obligationer initialt rasade, följt av en viss återhämtning i slutet av mars. Råvarupriserna steg i höjden då Ryssland är en nyckelproducent av flera viktiga råvaror och en stor energileverantör, som täcker en stor del av Europas energibehov. Detta bidrog till ytterligare ökning av inflationen och förnyad oro för att centralbanker över hela världen kommer att tvingas avsluta sin ackommoderande penningpolitik snabbare än väntat.
Det är osannolikt att Ryssland-Ukraina-krisen kommer att lösas på kort sikt. Detta tillsammans med höga inflationsförväntningar förväntas hålla volatiliteten på hög nivå under en längre period. Här är några tankar som kan hjälpa dig under sådana volatila tider.

LÄS MER
Market Commentary

Aktier och obligationer hade ett dåligt första kvartal då centralbankernas åtstramning, höga värderingar och en ihållande hög inflation har satt nya påtryckningar på det globala finansiella systemet. S&P 500 föll med nästan 5 % under första kvartalet, medan europeiska och tillväxtmarknadsaktier tappade 9 % respektive 7 %. Statsobligationer kom under betydande säljtryck då investerare prissatte en aggressiv takt av räntehöjningar. Bloomberg Global Treasuries-index föll med 6,2 % under första kvartalet och många aktörer tror att det kommer att bli mer lidande framöver. Den pågående militära aktionen väcker oro över de potentiella effekterna på finansmarknaderna och realekonomin eftersom sanktionsdrabbade Ryssland är en stor producent och exportör av olja, gas, vete, metaller och gödningsmedel. Kriget har medfört omfattande volatilitet och osäkerhet, men det skapar också möjligheter för aktiva investerare eftersom aktievärdesspridningen för närvarande ligger långt över genomsnittet sedan den stora finanskrisen.

LÄS MER
Bäst Presterande Fonder
(per 2022-03-31)
Fond I ÅR % (EUR) I ÅR % (SEK)
Råvarufond26,0827,26
Thailand3,554,52
Penningmarknadsfond USD1,242,19
Penningmarknadsfond EUR-0,220,71
Penningmarknadsfond SEK-1,13-0,20
Penningmarknadsfond GBP-1,72-0,80
About Ancoria Insurance
Om Ancoria Insurance
LÄS MER
Kontakta oss
Telephone 0200-110 130 Email info@ancoria.com
Address 36 Laodikias Street, Strovolos, 2028 Nicosia, Cyprus
www.ancoria.com
© Ancoria Insurance Public Ltd 2022, All Rights Reserved
Disclaimer