Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
0_akanLkU0BkyCbX1N

29/04/2024

Τα Μακροπρόθεσμα Οφέλη της Σύνθετης Κεφαλαιοποίησης (ανατοκισμός)

Θα ήταν ιδανικό αν μπορούσαμε να επενδύαμε στο χαμηλότερο σημείο των μετοχικών αγορών και να ρευστοποιούσαμε στο ψηλότερο. Η συγκεκριμένη τακτική είναι γνωστή ως «timing the market». Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι επενδυτές που επιχειρούν να την εφαρμόσουν, καταλήγουν να προκαλούν αρνητικό αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο τους, καθώς παραμένουν εκτός αγορών αναμένοντας το χαμηλότερο σημείο των αγορών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όχι μόνο δεν συμμετέχουν στα κέρδη από πιθανή άνοδο των μετοχικών αξιών, αλλά μακροπρόθεσμα χάνουν και τα οφέλη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης.

Τι είναι λοιπόν η σύνθετη κεφαλαιοποίηση ή ο ανατοκισμός;

Ας δούμε πρώτα τι είναι ο απλός τόκος. Ο απλός τόκος είναι ο τόκος που εισπράττετε επί του αρχικού κεφαλαίου  που επενδύσατε π.χ.

  • Επενδύετε € 100.000 αρχικό κεφάλαιο για πέντε χρόνια με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5% επιτόκιο και στο τέλος κάθε έτους προχωράτε σε ανάληψη των τόκων αξίας € 5,000. 
  • Μετά από πέντε χρόνια, θα λάβετε πίσω το αρχικό σας ποσό των € 100.000 συν τόκους αξίας € 25.000 (= 5% επιτόκιο x € 100.000 αρχικό κεφάλαιο x 5 χρόνια).
  • Πρόκειται για συνολική απόδοση 25%.

Από την άλλη πλευρά, ο ανατοκισμός είναι ο τόκος που θα λάβετε επί του 1) αρχικού σας κεφαλαίου και 2)  επί του χρηματικού ποσού το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί ως τόκος. Με άλλα λόγια ο ανατοκισμός είναι ο «τόκος του τόκου», π.χ.

  • Αν επενδύσετε € 100.000 αρχικό κεφάλαιο για πέντε χρόνια και λαμβάνετε 5% επιτόκιο κάθε χρόνο, χωρίς οποιαδήποτε ανάληψη, ο τόκος ανατοκίζεται .
  • Στο τέλος του 1ου έτους θα λάβετε τόκο αξίας € 5.000 που ισούται με 5% τόκο επί των € 100.000 (= αρχικού σας κεφαλαίου).
  • Στο τέλος του 2ου έτους θα λάβετε τόκο αξίας € 5.250  που ισούται με 5% επιτόκιο πάνω στο ποσό των €105.000  (= € 100.000 αρχικό κεφάλαιο + € 5.000 τόκο που εισπράχθηκε στο τέλος του 1ου έτους).
  • Στο τέλος του 3ου έτους λαμβάνετε  € 5.513 που ισούται με 5% επιτόκιο πάνω στο ποσό των € 110.250  (= € 100.000 αρχικό κεφάλαιο + € 5.000 τόκο που εισπράχθηκε στο τέλος του 1ου έτους + €5.250 τόκο που εισπράχθηκε στο τέλος του 2ου έτους),
  • και ούτω καθεξής. 

 

Στο πρώτο παράδειγμα θα κερδίζατε 25% συνολική απόδοση, ενώ στο δεύτερο παράδειγμα κερδίσατε 27,63%. Η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν επεκτείνουμε την επενδυτική περίοδο σε 10 χρόνια…με απλό τόκο θα είχατε κερδίσει 50% συνολική απόδοση ενώ με ανατοκισμό θα είχατε κερδίσει 62,9%!

 


Στις αγορές μετοχών οι αποδόσεις ανατοκίζονται καθημερινά, γεγονός που εξηγεί τη συνολική απόδοση 234,4% που έχει καταγράψει ο δείκτης S&P 500* κατά τη δεκαετία που παρουσιάζεται παρακάτω – συγκριτικά με το 139,8% που θα κατέγραφε χωρίς τα οφέλη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης.

Όπως μπορείτε να δείτε, τα οφέλη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης ενισχύονται με την χρονική περίοδο που παραμένετε επενδυμένοι στην αγορά.

* Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και οι μέχρι τώρα αποδόσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση ή εκτίμηση για μελλοντικές αποδόσεις. 
 

 


 Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.