Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Shutterstock_1488466268_600x400

30/04/2024

Ancoria Global Bond (Euro) Fund

H Ancoria Insurance προσφέρει στους πελάτες του Ancoria Life Policy ένα νέο ομολογιακό ταμείο, το Ancoria Global Bond (Euro) Fund (το «Ταμείο»), αναβαθμίζοντας την γκάμα των επενδυτικών επιλογών που προσφέρει και καλύπτοντας μία δημοφιλή θεματική για πολλούς επενδυτές.


Καθώς οι αποδόσεις σταθεροποιούνται στα τρέχοντα επίπεδα και οι αγορές αποτιμούν μία σειρά μειώσεων επιτοκίων κατά το 2024, οι επενδυτές επικεντρώνονται στο να «κλειδώσουν» υψηλότερες αποδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αύξηση της διάρκειας ενός χαρτοφυλακίου εν μέσω μίας σχετικά πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής και ελεγχόμενου πληθωρισμού, είναι μια συνήθης στρατηγική που ακολουθείται. 


Το Ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου επενδύοντας σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από εταιρικούς ή κρατικούς εκδότες ανεπτυγμένων χωρών που ανήκουν στην επενδυτική βαθμίδα. Επίσης, το Ταμείο δύναται να επενδύει σε παγκόσμια ομόλογα υψηλής απόδοσης και σε ομόλογα αναδυόμενων οικονομιών. Το σύνολο του ενεργητικού θα συνομολογείται σε Ευρώ ή θα αντισταθμίζεται έναντι του Ευρώ. Το Ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς το Ευρώ.


Περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να βρείτε εδώ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 22 551 300 ή μέσω email στο info@ancoria.com.
 Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.