Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ancoria Life Policy

Για να πιστώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Ancoria Insurance στις τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, πάντα μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας.

Το σχέδιο δεν προϋποθέτει ελάχιστο ποσό επένδυσης ή ελάχιστο αριθμό πληρωμών, ενώ δεν δεσμεύεστε με σταθερές πληρωμές. Έχετε την επιλογή να πραγματοποιείτε τακτικές πληρωμές ή να αυξάνετε, ανά πάσα στιγμή με εφάπαξ ποσά το συμβόλαιο σας, π.χ. στην περίπτωση που έχετε κληρονομήσει κάποιο χρηματικό ποσό ή διαθέτετε κάποια κεφάλαια από ένα υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή μια προθεσμιακή κατάθεση.

Μπορείτε ακόμη να μεταφέρετε χρήματα στο συμβόλαιο σας σε τακτική βάση π.χ. μηνιαία. Απλά δημιουργήστε μια πάγια εντολή με ένα από τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε στην Κύπρο.

Μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας Ancoria OnLine μπορείτε να παρακολουθείτε το χαρτοφυλάκιό σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας και τις αποδόσεις των επενδύσεών σας. Μπορείτε ακόμη να τροποποιήσετε την επενδυτική σας στρατηγική, αλλάζοντας τα ταμεία στα οποία επενδύετε ανά πάσα στιγμή.

Τα χρήματά σας θα επενδυθούν την επόμενη μέρα αποτίμησης που ακολουθεί τη λήψη τους, νοουμένου ότι η σχετική πληρωμή θα ληφθεί πριν από τις 13:00 ώρα Κύπρου. Όλα τα διαθέσιμα ταμεία του Ancoria Life Policy αποτιμούνται καθημερινά, με εξαίρεση τα ταμεία δομημένων προϊόντων τα οποία αποτιμούνται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή.

Ναι. Δεν υπάρχει περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης (lock-up period). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσετε, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου και να μεταφέρετε τα χρήματά σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Μπορείτε ακόμη, μέσω πάγιας εντολής, να εξαγοράζετε μέρος της αξίας του συμβολαίου σας ανά τακτά διαστήματα.

Για να επιλέξετε το κατάλληλο για τη δική σας περίπτωση ταμείο, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να γνωρίζετε τον επενδυτικό σας ορίζοντα (την αναμενόμενη συνολική χρονική διάρκεια της επένδυσής σας) και το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο (το επίπεδο κινδύνου που μπορείτε και προτίθεστε να αναλάβετε). Το ειδικό διαδικτυακό μας εργαλείο Προφίλ Επενδυτή μπορεί να σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τι είδους επενδυτής είστε. Μπορείτε ακόμη να μιλήσετε απευθείας με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας. Για να μελετήσετε τις έτοιμες επενδυτικές λύσεις ταμείων που σας προσφέρουμε, κάντε κλικ εδώ.

Ναι. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή την επενδυτική σας στρατηγική μέσω του διαδικτυακού σας λογαριασμού.

Ναι. Μπορείτε να αλλάξετε τους δικαιούχους σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε γραπτώς τυχόν αλλαγές.

Όχι. Το Ancoria Life Policy δεν προσφέρει φορολογικές εκπτώσεις. Μπορείτε όμως να επωφεληθείτε μειωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, εφόσον δεν θα καταβάλετε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών αλλά ούτε και φόρο άμυνας/εισφορές Γεσύ επί των τόκων που λαμβάνετε μέσω των ταμείων μας.

Αν είστε εργαζόμενος, διευθυντικό στέλεχος ή διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης και αναζητείτε συνταξιοδοτικές λύσεις με φορολογικά οφέλη, κάντε κλικ εδώ.

Λειτουργούμε στη βάση ενός ισχυρού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υπό την εποπτεία του Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διατηρούμε ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, σταθερά ψηλότερους από τις απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής μας διέπεται από τον Κλάδο ΙII του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου 38(I)/2016: Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής που Συνδέονται με Επενδυτικά Κεφάλαια.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.