Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Ταμεία Life Policy

Ταμεία μοντέλων χαρτοφυλακίων

Ας αναζητήσουμε μαζί ταμείο σύμφωνα με τον επενδυτικό κίνδυνο που επιθυμείτε να αναλάβετε.

Το κάθε ταμείο επενδύει σε μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs που επιλέγονται από εμάς έχοντας συγκεκριμένο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Η εξειδικευμένη επενδυτική μας ομάδα αναλαμβάνει τη διαχείριση επί καθημερινής βάσης και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις διεθνής αγορές και σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους του κάθε ταμείου.

Αν δεν είστε σίγουροι πώς να ξεκινήσετε, τα ταμεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης. Μπορείτε φυσικά σε μεταγενέστερο στάδιο και όποτε το επιθυμείτε να προβείτε σε αλλαγές αξιοποιώντας τη δυνατότητα μεταφορών μεταξύ ταμείων.

Αν προτιμάτε να δημιουργήσετε οι ίδιοι το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να αξιολογήσετε όλες τις επιλογές ταμείων.

Επιλέξτε το επίπεδο κινδύνου που επιθυμείτε να αναλάβετε

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.