Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Blandfond

Modellportfölj Balans

Andelspris

184,91

Valuta

SEK

1 vecka

-0,04%

1 månad

1,57%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en balanserad portfölj av innehav med måttlig till hög risk. Fonden är globalt diversifierad, med övervikt i Sverige och strävar efter att uppnå den totala avkastningen genom att balansera exponeringen mellan aktier och räntebärande produkter.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i aktier och obligationer
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK1,574,6811,168,1324,3923,9247,73
EUR1,354,2513,677,533,9826,5333,42
USD1,412,815,784,746,1422,9341,78
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK0,5522,12-6,8610,665,79-0,3912,29
EUR4,4519,58-10,597,491,71,965,72
USD14,5617,24-14,922,75-2,22-8,33-6,58

Svenskt fondnamn

Modellportfölj Balans

Kategori

Blandfond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

4

Startdatum för fonden

2006-11-09

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,8702 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-03-2021

Aktier & aktiefonder

72,96%

Obligationsfond

19,72%

Kassa & likvida medel

7,32%

Sverige

44,68%

Tillväxtmarknader

21,66%

Global

14,26%

Utvecklade marknader

12,08%

Likvida medel

7,32%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.