Cookieinställningar
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande webbplatsfunktioner, inklusive säkerhet och tillgänglighet. Utan dem kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar effektivt, så de har förvalts som obligatoriska cookies.
Analytiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur du använder den. Cookies samlar in information på ett sätt som inte identifierar dig direkt.
Vår webbplats använder nödvändiga cookies och analytiska cookies i enlighet med vår Cookie Policy. Du kan godkänna eller avvisa analytiska cookies nedan. Du kan ändra dina inställningar när som helst genom att klicka på "Cookieinställningar" längst ner på vilken sida som helst.
Blandfond

Modellportfölj Balans

Andelspris

179,23

Valuta

SEK

1 vecka

1,24%

1 månad

3,44%

Värderingsdatum

06 jun 2023

Översikt

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en balanserad portfölj av innehav med måttlig till hög risk. Fonden är globalt diversifierad, med övervikt i Sverige och strävar efter att uppnå den totala avkastningen genom att balansera exponeringen mellan aktier och räntebärande produkter.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i aktier och obligationer
  • strävar efter betydande värdeökning
  • kan acceptera betydande fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för betydande kapitalförlust
  • har en långsiktig investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK3,442,036,168,034,1614,7317,65
EUR0,48-2,11-0,073,84-6,012,853,82
USD-2,43-1,422,134,58-6,03-2,8-4,85
Årlig utveckling %2022202120202019201820172016
SEK-14,6313,650,5522,12-6,8610,665,79
EUR-21,6711,974,4519,58-10,597,491,7
USD-26,283,0714,5617,24-14,922,75-2,22

Svenskt fondnamn

Modellportfölj Balans

Kategori

Blandfond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

4

Startdatum för fonden

2006-11-09

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,8702 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 28-04-2023

JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH

3,25%

Storm Bond IC SEK

2,98%

Carnegie Likviditetsfond A

1,71%

Aktier & aktiefonder

76,08%

Obligationsfond

20,79%

Kassa & likvida medel

3,13%

Sverige

44,04%

Utvecklade marknader

24,85%

Tillväxtmarknader

15,25%

Global

12,73%

Likvida medel

3,13%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.

Projektet lämnades in under programmet för digital transformation för företag och samfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och Republiken Cypern.