Our website uses cookies to enhance your user experience. If you agree to the use of cookies, click "Accept" or continue to browse our website. If you change your mind, you can delete and reject cookies at any time by changing your browser settings.

Blandfond

Sparfonden UL

Andelspris

186,96

Valuta

SEK

1 vecka

-0,35%

1 månad

1,03%

Värderingsdatum

15 apr 2021

Översikt

Fondens mål är att bevara kapitalet och generera måttlig långsiktig kapitaltillväxt genom en balanserad strategisk fördelning över olika tillgångsslag. Fonden är globalt diversifierad med övervikt i Sverige.

Fonden handlas i SEK.


  • har kunskap och erfarenhet av att investera i aktier, obligationer, alternativa investeringar och strukturerade produkter
  • strävar efter måttlig värdeökning
  • kan acceptera måttliga fluktuationer i värdet på sina investeringar och ta risken för måttlig kapitalförlust
  • har en medellång investeringshorisont

Utveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

 

Total utveckling %1 månad3 månader6 månaderI år1 år3 år5 år
SEK1,033,847,346,2416,6416,530,45
EUR0,83,419,775,6225,6318,9517,81
USD0,871,9711,82,8737,0315,5825,19
Årlig utveckling %2020201920182017201620152014
SEK0,9616,57-6,493,865,46-0,128,99
EUR4,8714,14-10,230,881,392,232,61
USD15,0211,91-14,5715,2-2,52-8,08-9,33

Svenskt fondnamn

Sparfonden UL

Kategori

Blandfond

Handelsvaluta

SEK

Basvaluta

SEK

Risknivå

4

Startdatum för fonden

2003-12-31

Initialt Andelspris

100 SEK / 10,9296 EUR

Minsta betalningsbelopp

-

Fondförvaltare

Ancoria Insurance Public Ltd

Handel

Dagligen

Återköp

Inom 10 dagar

Förvaltningsavgift

1,50 %

Senast uppdaterad: 31-03-2021

Aktier & aktiefonder

48,91%

Obligationsfond

24,54%

Strukturerade produkter

15,19%

Övrigt

6,12%

Kassa & likvida medel

5,24%

Sverige

41,19%

Tillväxtmarknader

25,61%

Utvecklade marknader

14,84%

Global

13,12%

Likvida medel

5,24%

Riskinformation

Avkastning och värde kan gå ned liksom upp och kan resultera i en betydande förlust av det investerade kapitalet. Tidigare utveckling ska inte användas som en indikation eller garanti för framtida utveckling. Förändringar i valutakurser kan påverka fondens avkastning negativt. Investering i tillväxtmarknader kan bli föremål för politisk, rättslig och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade metoder, dålig insyn och större finansiella risker.