Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Ancoria Money Market Funds

30/10/2023

Ancoria Money Market Funds

Έπειτα από μια δεκαετία πολύ χαμηλών επιτοκίων και «απεριόριστης» νομισματικής υποστήριξης από τις Κεντρικές Τράπεζες ανά το παγκόσμιο, συγκεκριμένα γεγονότα πυροδότησαν μία απότομη αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία – ανάμεσα σε άλλα - προκάλεσαν σημαντική αύξηση του επιπέδου των τιμών, πλήττοντας την κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημα. Για αντιμετώπιση του ψηλού ρυθμού πληθωρισμού, οι Κεντρικές τράπεζες προχώρησαν σε έντονα περιοριστική νομισματική πολιτική. 

Συνεπώς, οι κεφαλαιαγορές προσαρμόστηκαν στο πληθωριστικό περιβάλλον και στα αυξημένα επιτόκια. Τα επιτόκια καταθέσεων και συνάμα οι αποδόσεις των ομολόγων, αυξήθηκαν σε ιστορικά ψηλά επίπεδα, μετά από μια ήρεμη δεκαετία μηδενικών ή και αρνητικών επιτοκίων. Η Ancoria Insurance προσφέρει επενδυτικά ταμεία τα οποία επενδύουν αποκλειστικά στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Μετρητά & Ισοδύναμα Μετρητών, και πιο συγκεκριμένα σε μέσα χρηματαγοράς  (Money Market Funds). Τα επενδυτικά ταμεία προσφέρονται σε Ευρώ (€), Σουηδική Κορώνα (kr), Αγγλική Λίρα (£) και Αμερικανικό δολάριο ($). Η επένδυση στα εν λόγω ταμεία είναι άμεσης πρόσβασης μη καθορισμένης διάρκειας (no lock-up period) και  δεν προϋποθέτει ελάχιστο ποσό επένδυσης. Τέλος, τα ταμεία αποτιμώνται καθημερινά, επιτρέποντας στους επενδυτές να αγοράσουν ή να πωλήσουν μονάδες σε καθημερινή βάση.

Απόδοση

Γ’ Τρίμηνο 2023

Απόδοση έτους μέχρι σήμερα

Money Market Fund EUR

0.78%

2.01%

Money Market Fund SEK

0.91%

2.48%

Money Market Fund GBP

1.06%

2.97%

Money Market Fund USD

1.24%

3.77%

 

 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι καθαρά (μετά τα έξοδα) και δεν είναι ετησιοποιημένα. Τα τριμηνιαία στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο 30/06/2023 – 29/09/2023 και τα στοιχεία της απόδοσης για το έτος μέχρι σήμερα έχουν ημερομηνία αναφοράς  19/10/2023. Η αξία της επένδυσής σας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Επένδυση σε Money Market Funds δεν ισοδυναμεί με τραπεζική κατάθεση.Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.