Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
shutterstock_313522991

19/04/2022

Διατηρώντας επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εν μέσω αστάθειας

Η Ρωσο-Ουκρανική κρίση προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις, σε μια περίοδο που το παγκόσμιο ακόμα προσπαθούσε να ανακάμψει από τις συνέπειες της πανδημίας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Ενώ στο επίκεντρο των συνεπειών βρίσκεται η απώλεια ανθρώπινων ζωών, η κρίση έχει αναπόφευκτα προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις διεθνείς αγορές, με τις αξίες των μετοχών και των ομολόγων αρχικά να έχουν μια κατακόρυφη πτώση, ακολουθούμενη από μερική ανάκαμψη προς τα τέλη Μαρτίου. Οι τιμές των εμπορευμάτων εκτινάχθηκαν στα ύψη δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ένας από τους βασικότερους παραγωγούς καθώς επίσης και ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές ενέργειας, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. Αυτό συνέβαλε σε περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι οι Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως θα αναγκαστούν να τερματίσουν, νωρίτερα από το αναμενόμενο, τη χαλαρή νομισματική πολιτική τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η κρίση που ξέσπασε δεν είναι κάτι που θα επιλυθεί σύντομα. Αυτό, σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό, ενδεχομένως να διατηρήσει την αστάθεια στις διεθνείς αγορές για μεγάλο διάστημα. Τα πιο κάτω σημεία μπορεί να  φανούν χρήσιμα για το χαρτοφυλάκιο σας σε περιόδους αστάθειας.

 

Διατηρήστε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

Η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου ή διαφοροποίηση σημαίνει απλά μείωση του ρίσκου που αναλαμβάνετε μέσω της διασποράς του σε διάφορα είδη επενδύσεων, καθώς θα αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο σε ίδιες συνθήκες της αγοράς. Με την κατανομή των επενδύσεων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, επενδυτικές κατηγορίες και τομείς της οικονομίας, οι επενδυτές μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε επενδυτικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Η διασπορά μπορεί να προσφέρει προστασία σε περιόδους ύφεσης. Για παράδειγμα, όταν η οικονομία μιας χώρας καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι μετοχές τείνουν να προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις από τα ομόλογα. Αντίθετα, σε συνθήκες οικονομικής επιβράδυνσης, τα ομόλογα έχουν συχνά καλύτερες αποδόσεις από τις μετοχές. Αν λάβουμε υπόψη την αστάθεια και τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των αγορών, μια συνδυασμένη επένδυση σε μετοχές και ομόλογα μειώνει τον κίνδυνο σημαντικών απωλειών λόγω αλλαγής των συνθηκών της αγοράς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα διασποράς μέσω κατανομής σε διάφορες επενδυτικές κατηγορίες. Η διαφοροποίηση μπορεί ακόμη να αφορά γεωγραφικές περιοχές, τομείς ή κλάδους της οικονομίας, νομίσματα, την πιστοληπτική διαβάθμιση ενός οργανισμού (στην περίπτωση των ομολόγων) και πολλά άλλα είδη επενδύσεων. Η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου δεν σας εγγυάται ότι δεν θα χάσετε χρήματα, αλλά σίγουρα θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς σας στόχους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο.

 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε στα ταμεία μοντέλων χαρτοφυλακίων της Ancoria

Το κάθε ταμείο επενδύει σε μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs που επιλέγονται από την επενδυτική ομάδα της Ancoria, με βάση συγκεκριμένο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Αυτά τα ταμεία είναι κατάλληλα για επενδυτές που δεν έχουν την εξειδίκευση ή δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι τη δική τους επενδυτική στρατηγική. Παρέχουν παγκόσμια διασπορά και επενδύουν σε όλες τις κύριες κατηγορίες επενδύσεων. Κάντε κλικ εδώ και επιλέξτε το επίπεδο κινδύνου που επιθυμείτε να αναλάβετε για να δείτε όλα τα αντίστοιχα μεικτά ταμεία.

Μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Επενδυτικού Προφίλ της Ancoria για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το επενδυτικό σας προφίλ και τον σωστό συνδυασμό μετοχών, ομολόγων, μετρητών και εναλλακτικών επενδύσεων με βάση τον επενδυτικό σας ορίζοντα και το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.

 

Μείνετε συντονισμένοι για νέα δομημένα ταμεία που προσφέρει η Ancoria κατά καιρούς

Τα ταμεία που προσφέρει η Ancoria επενδύουν σε δομημένα προϊόντα που εκδίδονται από διεθνούς εμβέλειας χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και είναι με προκαθορισμένη λήξη. Συνήθως παρέχουν ετήσιο κουπόνι, εγγυημένο ή υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα ετήσιας αυτόματης λήξης, υπό όρους προστασία κεφαλαίου στη λήξη, με ένα ή περισσότερους χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως ο Eurostoxx 50, ο S&P 500 και ο OMXS 30. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του επενδυτή, ένα δομημένο ταμείο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του επενδυτικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου προσφέροντας απόδοση εν τη απουσία ξεκάθαρης κατεύθυνσης για τις αγορές.

Κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, η Ancoria ανακοίνωσε δύο νέα δομημένα ταμεία, ένα σε ευρώ και ένα σε σουηδική κορώνα. Τα ταμεία ήταν διαθέσιμα για μικρό χρονικό διάστημα με το ποσό έκδοσης τους να καλύπτεται πλήρως πριν από τη λήξη της περιόδου εγγραφών. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση νέων δομημένων ταμείων τους επόμενους μήνες αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούν στις αγορές.Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.